Opening

Op vrijdag 25 september 2009 wordt het gebouw van de Brede School Woezik officieel geopend! Na jarenlange strijd en de inzet van velen in de Woezik en de laatste jaren een grote inzet vanuit de gemeente is het nu eindelijk zo ver.

Er is een prachtig gebouw verrezen, naast en in nauwe samenhang met het nieuwe clubgebouw van SC Woezik. In het gebouw vinden velen onderdak. Het is een gebouw voor jong en oud, voor sport, spel en educatie. Het is nu al volop in gebruik. Naar schatting tegen de 3000 mensen maken dagelijks of wekelijks gebruik van de accommodatie. En de brede school omvat meer. Er wordt ook volop samengewerkt met het Pachalishonk, ONI en de Haanenbergh. Dan hebben we het bij elkaar over tegen de 4000 mensen die in en rond het gebouw sporten, spelen of onderwijs genieten. We zijn als Woezik trots op deze multifunctionele voorziening.

Hiernaast een video-impressie (Wijchense Omroep) van de opening.