Woezik Archeologie Bijsterhuizen

Plaatsingsdatum: 3-sep-2011 11:30:00

Zaterdag 3 september was er een Open Dag bij Archeologie Bijsterhuizen. Hier enkele foto's (klik op de foto's voor een grotere weergave).

De opgraving concentreert zich op de hellingen van de donk (duin). Men verwacht vooral meer te kunnen weten over de IJzertijd (800 voor Christus tot het jaar 0). De opgraving is niet alleen voor Wijchen en Nijmegen van belang, maar zal nieuwe inzichten geven in de prehistorie van Nederland.

Meer informatie: Archeologie Bijsterhuizen.

De kinderen kunnen graven in de stort.

Een van de vindplaatsen.

De ijzertijd smidse aan het werk

Archeologe aan het werk.

De vondst van een 11.000 jaar oude pijlpunt bewijst dat er toen al mensen leefden in de Woezik. Het waren jagers / verzamelaars, die van plek tot plek trokken.

De verkleuringen duiden op verschillende woonlagen / periodes. De onderste laag is de klei-leem die Wijchenaren die wonen in lagere delen (bv. Saltshof) ook in hun tuin kunnen aantreffen.