Bevolking

Woezik van zeer dunbevolkt naar verstedelijking...

De geografische en historische ontwikkeling van Woezik maakte het tot voor kort tot een dunbevolkt gebied. Rond 1950 telde de parochie van de Paschaliskerk 1375 zielen, maar het gebied omvatte behalve het huidige Woezik ook wat nu Wijchen-Noord en Achterlo heet.

In het Woezik volgens de CBS-indeling woonden rond 1970 circa 1300 mensen, in het dorp Wijchen plus Woezik zo´n 15.500. In 2005 zijn die getallen bijna 5.000 voor Woezik en 35.000 voor Wijchen plus Woezik. Doordat op aanwijzing van de gemeente de CBS-indeling is veranderd (de Hofsedam/Zesweg is geplaatst bij Wijchen-Noord) kloppen de cijfers voor Woezik sinds 2005 niet meer.

De relatieve groei valt goed af te lezen in een grafiek met trendlijnen (1970 = 1). Woezik is dus in de afgelopen 35 jaar veel sterker gegroeid dan Wijchen als geheel.

Demografische opbouw

De bevolkingsopbouw in de Woezik wordt weergegeven in nevenstaande tabel. De tabel weerspiegelt dat er in de Woezik relatief veel dertigers en veertigers en veel jonge kinderen wonen.

Vaak wordt daar geen rekening mee gehouden. Voor schoolprognoses gaat men uit van een groter gebied en standaardcijfers, niet van de werkelijke bevolkingsopbouw in het gebied waar de school staat. Daarom kloppen de schoolprognoses vaak niet.