Woezik zoekt nieuwe leden

Plaatsingsdatum: 13-jul-2015 19:41:03

Er is bij de Leefbaarheidsgroep Woezik een vacature voor de functie van voorzitter. De huidige voorzitter, Paul van Diepen, treedt af en heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Na meer dan 12 jaar inzet gaat hij helaas de LBG verlaten.

Inwoners van Woezik die interesse hebben in deze functie, en die geen deel uitmaken van de gemeenteraad of een vaste gemeentelijke raadscommissie, worden verzocht dat te melden bij het secretariaat, per e-mail of per brief.

De LBG bestaat nog uit vijf actieve leden die zich in hun vrije tijd, naast een baan, inzetten voor de leefbaarheid in Woezik. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan hard; de gemeente krijgt steeds meer (zorg) taken, de industrialisering in Wijchen en de daarbij horende overlast, bijvoorbeeld geluid en verkeer, lijken steeds meer toe te nemen. De gemeente denkt over een duurzaam energie beleid met windturbines. Er is steeds minder geld voor ‘minder belangrijke zaken’ zoals groenvoorziening.

We willen graag op alle fronten een mening vanuit Woezik laten horen en mee blijven praten over ‘Woezikse’ problemen en oplossingen. Kritische geluiden en oplettendheid vanuit de LBG Woezik hebben al verschillende problemen in onze wijk helpen oplossen.

We doen daarom een dringend beroep op de inwoners van Woezik om zich als lid van de LBG aan te melden.

De LBG zet zich in voor de inwoners van

- de kern Woezik, bestaande uit de westelijke Woeziksestraat, Veenhof en Saltshof

- Zesweg Industrieterrein, het Zesweggebied, bestaande uit de Hofsedam, alles ten zuiden van de Zesweg en ten noorden van de spoorlijn.

- Verspreide huizen Woezik, dit omvat alles ten noorden van de Randweg en de Zesweg

Voor meer informatie over de Leefbaarheidsgroep Woezik en lidmaatschap kunt u terecht bij de secretaris Jos Loeffen.