Opvang

Kinderopvang in de WoezikIn de Woezik is er voorschoolse opvang door de Eerste Stap in de Suikerberg, in het Paschalishonk en (op kleine schaal) bij het Kinderdagpaleis in Saltshof.

Bij de realisering van de Suikerberg op het Sportpark was het uitgangspunt dat er uitdrukkelijk voldoende capaciteit is in de nieuwbouw voor zowel voorschoolse als naschoolse opvang, die ook nog betaalbaar is.

De Brede School gedachte houdt ook in dat tijden op elkaar aansluiten van bijvoorbeeld school en sport. Daarmee spelen de sportclubs in de Woezik ook een rol in de kinderopvang.

Het Kinderdagpaleis kampt met ruimtegebrek en hoopt op het realiseren van een nieuwe accommodatie aan de Beuningsesteeg.