Grote wegen

Drukke verbindingswegen dwars door de Woezik De Woezik wordt tegelijk ontsloten en gedeeld door de snelweg A326. De weg vormt een grote inbreuk op het landschap en is aangelegd zonder enig oog te hebben voor de historische en geografische structuren.

Anderzijds vormt de snelweg een goede ontsluiting van de Woezik, men is snel in Nijmegen, op de A73 naar het zuiden of op de A50 naar het zuidwesten of noorden.

Een tweede belangrijke weg die deels langs en deels door Woezik loopt is de Randweg Noord. Deze sluit aan op de Schoenaker, de verbindingsweg tussen Wijchen en Beuningen.

Deze samenkomst van deze belangrijke verkeersaders heeft tot gevolg dat in Woezik de meeste milieuoverlast van verkeer van de gemeente Wijchen is.

De geluidshinder is reeds aangepakt mede op initiatief van de leefbaarheidsgroep. De toplaag van de A326 en de Randweg Noord zijn in 2004 en 2005 vervangen door zogenoemd ´stil asfalt´. Deze operatie heeft geleid tot een aanzienlijke afname van de geluidsoverlast. Aandachtspunt is het onderhoud, dat vierjaarlijks moet plaatsvinden omdat anders de toplaag zijn geluiddempende functie gaat verliezen.

Het andere sluipende gevaar van verkeer is de uitstoot van fijnstof en stikstofoxide. De grenswaarde van NO2 van 40 microgram per m3 wordt hier overschreden. Dit wordt nog eens extra versterkt door het relatief grote aandeel dieselauto’s (vooral vrachtverkeer in samenhang met de bedrijven op Bijsterhuizen) en de remming op de doorstroming door het Palkerplein.

Een extra belastende factor is dat het verkeer vanaf de A73 (vanuit het zuiden) richting A50 / Den Bosch via de A326 wordt geleid.

Minder of meer fijnstof?

Een van de doelstellingen van het in september 2007 gepresenteerde Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP) is het verbeteren van de luchtkwaliteit. Een uitstekende doelstelling, zeker gezien de huidige drukke wegen langs en door de Woezik. De nieuwe afslag moet voooral voor de Schoenaker en de Randweg Noord de lucht doen klaren.

Maar er ontbreekt een essentiële schakel in het plan: het afmaken van het klaverblad bij Ewijk. Nu wordt al het doorgaande verkeer, waaronder heel veel vrachtwagens, dat vanaf het zuiden via de A73 komt en naar Den Bosch moet geleid via de A326. Dat zorgt voor heel veel overlast en vervuiling. Het is een illusie van de A326 een ‘gemeentelijke randweg’ te willen maken als hij in feite een landelijke doorgaande weg blijft. Het zou toch veel logischer zijn de A73 via de A73 op de A50 te laten aansluiten.

Het is vreemd dat het niet in het GVVP staat, maar het college gaat ervan uit dat dit (na de reconstructie en verbreding van de brug bij Ewijk) in 2012 het geval zal zijn.