Veiligheid

Sociale veiligheid

In het algemeen is de sociale veiligheid in de Woezik goed. Dat heeft te maken met het feit dat Woezik een kleine kern was en doordat er vanouds veel onderlinge contacten en sociale verbanden zijn. Maar ook in de Woezik hebben de schaalvergroting en de komst van mensen van buiten (die meestal allereerst hebben gekozen voor een huis en daarna pas voor een wijk) geleid tot anonimisering. Van criminaliteit en overlast is niet buitensporig sprake. Er zijn periodes geweest met een zekere concentratie van inbraken, autodiefstallen en beschadigingen, maar die kwamen dan in heel Wijchen voor. Er is in het algemeen weinig overlast van jongeren. Natuurlijk zijn er ook in de Woezik jongeren die het prettig vinden om op straat in groepjes samen te komen. Soms wordt dat in de beleving als beangstigend ervaren, maar feitelijk is het zelden bedreigend. Voorzover de jongeren uit de Woezik komen zijn ze meestal ook aanspreekbaar op hun gedrag. Dat betekent niet dat we jongerenoverlast kunnen bagatelliseren. Als teenagers een speelplek tot hun plek maken kunnen kleine kinderen er niet spelen. Als mensen een fietspad of tunneltje niet durven gebruiken omdat er groepen jongeren staan dan is dat een probleem. In recente jaren is de dreiging die uitgaat van bepaalde groepen jongeren ook serieuzer geworden. Er is meer overlast, er wordt meer vernield en vervuild. Dat geldt bijvoorbeeld voor het veldje in Veenhof en voor de parkeerplaats bij de bedrijven in Saltshof (hoewel hier de nieuwe snackbar heeft geleid tot meer toezicht). Het is ook serieuzer geworden door het gemeentelijke beleid waardoor groepen jongeren meer zijn gaan zwerven. Doordat ze minder wijkgebonden zijn is de sociale controle ook minder geworden.