Sport

In de Woezik zijn diverse sportverenigingen actief. Hoewel ze veel leden uit de Woezik hebben, is hun basis vaak niet tot de Woezik beperkt. Een aantal verenigingen die nu op het sportpark Woezik en in de Suikerberg actief zijn, zijn tussen 2006 en 2010 samen met de leefbaarheidsgroep en buurt nauw betrokken geweest bij de herinrichting van Sportpark Woezik en de realisatie van de Brede School.