Sport

In de Woezik zijn diverse sportverenigingen actief. Hoewel ze veel leden uit de Woezik hebben, is hun basis vaak niet tot de Woezik beperkt. Een aantal verenigingen is nauw betrokken bij de herinrichting van Sportpark Woezik en de realisatie van de Brede School.
Comments