Verkeer

Woezik heeft diverse verkeersknelpunten; sommige staan al jarenlang op de agenda

In de Woezik neemt met de toenemende bedrijvigheid en het soort bedrijven op Bijsterhuizen het verkeer alleen maar verder toe. Naast de hoofdwegen blijft nog een aantal knelpunten bestaan:

  • Ontsluiting Sportpark Woezik. Met de herinrichting van het sportpark en de bouw van de Suikerberg is er een ontsluiting gekomen vanaf de Randweg Noord, waardoor de overlast voor de wijkbewoners een stuk minder is geworden. Een punt van zorg blijft het fietsverkeer. Dat zit niet logisch, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

  • Sluipverkeer over de Woeziksestraat tussen Einsteinstraat en Schoenaker. Al jaren heeft de leefbaarheidsgroep hier aandacht voor gevraagd. De gemeente denkt er over om deze weg fysiek verkeersluw te maken. Actie is wenselijk.

  • Woeziksestraat – Einsteinstraat. Dit blijft een gevaarlijke kruising, vooral voor het over de Woeziksestraat fietsende doorgaande schoolverkeer. Snelheidsremmers op de Einsteinstraat zouden de situatie verbeteren.

  • Woeziksestraat – Schoenaker. De plannen voor reconstructie van dit kruispunt liggen al enige tijd in de kast maar zijn uitgesteld omdat de ontwikkeling van Bijsterhuizen hier op zich laat wachten.

  • Schoenaker – Randweg Noord. De T-kruising is een crime voor de doorstroming. Hier zou zo spoedig mogelijk een rotonde moeten komen, misschien niet op de huidige plek, maar iets meer richting noordoosten (nu bouwland). Deze rotonde zou ook zorgen voor minder sluipverkeer door de wijk. Indien er ooit een ´oost-tangent´ zou komen en zou aansluiten op de Gagelvenseweg dan is dat een extra argument voor een rotonde hier.

  • Sluipverkeer door Saltshof, de Woeziksestraat en de Holenbergseweg en door Veenhof. De belangrijkste oorzaak is de ongelukkige en drukke T-splitsing Schoenaker-Randweg. Er rijden zelfs met regelmaat grote vrachtauto´s door Saltshof, volgens sommige bronnen mede veroorzaakt door de aanwijzingen van navigatiesystemen.

  • Gevaarlijke fietskruising Hofsedam. Door de Hofsedam loopt er van de Weegbree naar de Kelvinstraat een doorgaande fietsroute (schoolroute). De kruising met de Zesweg – Hofsedam en de afsplitsing van het fietspad van de Weegbree zijn onoverzichtelijk en gevaarlijk.

  • Onveilige oversteek Hofsedam - Noord. Over de Hoefsestraat komt veel verkeer en er wordt hard gereden. Veel kinderen uit de Hofsedam gaan naar school in Wijchen-Noord. Vanuit Noord leidt de fietsroute door de Hofsedam.

  • Hard rijden door Saltshof. Saltshof 10e – 20e – 30e straat zijn gepland en ingericht als de ontsluitende wegen voor deze buurt. Heel Saltshof is een 30 km zone geworden en aan het begin en eind zijn drempels en borden gekomen maar er wordt nog altijd hard gereden en de straten zijn niet ingericht als 30 km straten.

  • Parkeeroverlast in de buurt van Tuinwereld. Op drukke dagen is er te weinig capaciteit en wordt overal in de buurt in het groen geparkeerd, zelfs tot op de Woeziksestraat. De ongelukkige planning hier (uitgang op Einsteinstraat i.p.v. aan de noordzijde) leidt tot extra overlast en gevaar voor fietsers.

  • Hard rijden Wezel. Door de buurtschap Wezel wordt, vooral in de zomer, door te veel verkeer te hard gereden.