Wijkwerk

Gemeenschapszin in de Woezik is groot Woezik is een oude kern waar veel nieuwbouw is gerealiseerd en die geleidelijk aan het dorp Wijchen is vastgegroeid. Daardoor dreigde de Woezik zijn eigen identiteit te verliezen. Dit speelde vooral toen de wijk Saltshof werd gebouwd, ook vanwege de omvang en het ontbreken van voorzieningen.

In die periode was er sprake van antagonisme. Illustratief is dat er toen twee leefbaarheidgroepen waren. Die in Saltshof hield zich bezig met de inrichting van een nieuwe wijk, die in Woezik-Veenhof met behoud van het bestaande. Na enkele jaren zijn de groepen gefuseerd.

Het zijn de sociale verbanden die gezorgd hebben voor een grote mate van integratie. Genoemd moeten worden de school, de kerk, de sportclubs en de andere verenigingen, die er met elkaar voor hebben gezorgd dat oud en nieuw elkaar ontmoetten en gingen samenwerken.

Ook de leefbaarheidsgroep Woezik is hierin functioneel geweest. Door voortdurend formeel en informeel Woezik op de kaart te zetten, steeds vanuit het gezamenlijke belang, heeft de leefbaarheidsgroep een belangrijke rol kunnen spelen. Soms ging het om kleine zaken zoals het behouden van een bord of een bewijzering, soms ging het om grote projecten zoals de herinrichting van het sportpark, waarin de leefbaarheidsgroep een cruciale rol heeft gespeeld.

Voor sociale cohesie is het van het allergrootste belang dat men zich kan identificeren met de gemeenschap en dat die gemeenschap een ´eigen smoel´ heeft. Woezik moet herkenbaar zijn, een identiteit hebben en die steeds vernieuwen, zodat oud en jong zich er thuis kunnen voelen.

Over voorzieningen wordt (te) vaak abstract gesproken door bestuurders en ambtenaren. Te vaak wordt er geredeneerd vanuit de gemeente als geheel en verkokerd vanuit disciplines als onderwijs, verkeer of welzijn.

Bij allerlei voorzieningen gelden vanuit de bewoners geredeneerd ´cirkels van noodzaak´. Ouders met jonge kinderen willen een goede school dichtbij, bejaarden een supermarkt op loopafstand, terwijl een schouwburg of opticien niet noodzakelijkerwijs naast de deur hoeft te zijn.