Geluidsoverlast

Stil asfalt tegen geluidsoverlast

In de Woezik is geluid de laatste jaren terecht een issue geworden. Dat komt vooral doordat het verkeer veel intenser is dan ooit geraamd. Bijsterhuizen heeft gezorgd voor veel meer verkeer op de A326 en dat hoor je, zeker als ze aan de andere kant van die grote weerkaatsende dozen bouwen. Maar ook op bijvoorbeeld de Wezelse Berg zit je in de zomer niet meer rustig in je tuin. Dat geldt natuurlijk ook voor de zuidkant van de Veenhof waar nog altijd geen wal mocht komen langs de Randweg.

De Leefbaarheidsgroep Woezik is hier al langer mee bezig met een aantal betrokkenen, niet alleen met meer wallen (want die zijn ook niet altijd heel effectief) maar ook met zaken als snelheid, beter onderhoud (denk aan de kuilen in de A326) en stiller asfalt. De gemeente erkende het probleem maar wees lange tijd vooral naar hogere overheden.

In de raadsvergadering op 29 augustus 2002 hebben daarom afgevaardigden van de Leefbaarheidsgroep Woezik en de Leefbaarheidsgroep Achterlo gebruik gemaakt van het burgerrecht om te vergadering het woord te voeren. Daarmee werd geluidsoverlast weer op de politieke agenda is geplaatst. Begin november 2002 heeft de Raad het voorstel van B&W overgenomen en besloten dat er voor de Randweg geluidswerende voorzieningen komen.

Eind november bleek dat de provincie Gelderland subsidie van VROM heeft toegewezen gekregen voor projecten met stiller asfalt, o.a. voor de A326. Zie Persbericht van de Provincie Gelderland. In september 2003 is de uitvoering begonnenemn in 2004 is het afgemaakt. Sindsdien hebben zowel de Randweg als de A326 zogenoemd 'stil asfalt' en dat scheelt heel wat in het beperken van de geluidsoverlast.