Paschalisschool

In de Woezik is één basisschool, de Paschalisschool. In september 2009 werd het nieuwe gebouw geopend in de Suikerberg op Sportpark Woezik. Het is een fraai gebouw dat voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Zo is ieder lokaal voorzien van digitale schoolborden en worden de ruimtes tussen de lokalen inventief gebruikt. Zolang de aanwas van kinderen dat noodzaakt zal ook het schoolgebouw in de Veenhof als dependance worden gebruikt.

De Paschalisschool is ook onderdeel van de Brede School. De school zal de komende jaren noodzakelijkerwijs gaan veranderen, gaan vermaatschappelijken. Dat komt samen onder de noemer Brede School. De jeugd in Woezik krijgt daardoor in de toekomst kansen op een betere ontwikkeling in onderwijs, begeleiding en sport. Dit vraagt wel een goede ondersteuning in coördinatie van activiteiten.

Voor meer info zie de site van de Paschalisschool/ Brede School.

Geschiedenis

Het eerste gebouw aan de Woeziksestraat (nu het Paschalishonk) dateert uit 1931. Nadat de wijk Veenhof werd aangelegd werd er verhuisd naar een nieuw gebouw aldaar. Toen de Saltshof werd gebouwd kwam er geen nieuwe school, maar moest de Paschalisschool de aanwas aan kinderen opvangen. Dat lukte niet en veel kinderen moesten buiten de wijk naar school. Op initiatief van de Leefbaarheidsgroep Woezik zijn er toen bij de school zes zogenoemde schoolwoningen geplaatst. Maar ook dat bleek al snel niet voldoende. Op het Sportpark Woezik kwamen er noodlokalen, die er uiteindelijk zes jaar hebben gestaan, en er werden ook klassen ondergebracht in het Paschalishonk.

In de Woezik hebben we jarenlang meegemaakt dat de prognoses die de basis vormden voor het gemeentelijke beleid achterliepen bij de werkelijkheid. In plaats van het gezonde boerenverstand te gebruiken en zelf te gaan rekenen op basis van de demografische gegevens, hield men vast aan modellen die achterhaald waren of van een te groot gebied uitgingen. Dat is een van de redenen dat de school voortdurend te klein is geweest. Hoewel de prognoses wat realistischer lijken, gaat men nog altijd voorbij aan de toestroom vanuit de Hofsedam en laat toekomstige bouwprojecten zoals die aan de Beuningsesteeg buiten beschouwing.