Beuningsesteeg

Bouw appartementen aan Beuningsesteeg door Talis in Saltshof op plek oude café Strik

Op 27 augustus 2008 was de laatste informatieavond, zie het verslag uit de Gelderlander van die avond. Op 4 september werden de plannen in de Raad gepresenteeerd, zie het artikel in de Gelderlander daarover.

Vanouds is Woezik een agrarisch gebied met kleine nijverheid. Dat zorgde voor een open karakter en dat is een van de redenen waarom mensen hier graag wonen. Ook de Veenhof, Saltshof en Hofsedam kenmerken zich door openheid en veel groen. De verstedelijking zet zich op allerlei plekken door. Een van die plekken is het voormalige Café Strik, ook wel bekend als Café De Steeg of als De Stuiverse Meid.

Het terrein is in 2000 aangekocht door Talis en die heeft plannen om er appartementen te bouwen. Zodra bekend was dat Café Strik door Talis was aangekocht heeft de leefbaarheidgroep er bij Talis en de gemeente voor gepleit dat met de nieuwbouw zoveel mogelijk het landelijke karakter en het liefst ook het pand zelf behouden zal blijven. Dat laatste bleek onmogelijk (het is geen monument en de staat is slecht), maar er is veel steun gekomen vanuit de politiek en de gemeente heeft zeer strikte eisen gesteld voor de nieuwbouw.

De gemeente heeft bij monde van wethouder De Bruijn aan de Leefbaarheidsgroep Woezik herhaaldelijk toegezegd dat er geen sloopvergunning wordt afgegeven voordat er een goed plan ligt dat ook met de omwonenden is besproken. Ook Talis heeft zwart op wit bevestigd dat zij niet zal slopen alvorens er een plan is gemaakt waarmee omwonenden kunnen instemmen. Die winst is in ieder geval behaald.

Vanaf 2002 is er af en toe overleg geweest met omwonenden en zijn er plannen gepresenteerd. Eisen van de omwonenden waren en zijn:

  • Behoud open karakter.

  • Behoud bomen, bijv. de twee beeldbepalende lindebomen naast het pand.

  • Niet aantasten karakteristieke sfeer van Beuningsesteeg.

  • Rekening houden met bestaande bebouwing. Letten op privacy (achtertuinen) bestaande woningen.

  • Hoogte van nieuwbouw.

  • Inpassen speelveldje, ev. op andere plek.

  • Parkeren, eventueel gedeeltelijk ondergronds.

  • Geluidsnormen i.v.m. Schoenaker en A326.

  • Tankstation i.v.m. gas/veiligheid.

In het bijzonder het laatste punt, de LPG bij het Shellstation, heeft ervoor gezorgd dat de plannen keer op keer zijn uitgesteld.

Eind 2007 was er een doorbraak in de zin dat de gemeente zich garant stelt voor het risico van het LPG-punt. Op 10 december 2007 zijn de hernieuwde bouwplannen aan omwonenden gepresenteerd: twee appartementengebouwen, een van drie en een van twee bouwlagen, die in 2010 klaar zouden moeten zijn. Het is bedoeling dat de dokterspost ook in de nieuwbouw onderdak zal vinden.