Gelderlander mrt 2007

(uit De Gelderlander, 27 maart 2007)

Woeziks grond vol bodemschatten

door Peter Deurloo

De proefsleuven die archeologen van het Nijmeegse Bureau Archeologie groeven op het sportpark Woezik, geven zicht op een interessante vindplaats van bodemschatten.

Het verkennende onderzoek dat de gravers naar het verleden uitvoerden, houdt volgens wethouder Erick Loermans 'rijke beloften' in. Het is volgens hem nog onduidelijk of dit zal leiden tot vertragingen en kostenstijgingen bij het ontwikkelen van het nieuwe brede-school- en sportcomplex dat op die plaats moet komen.

Het onderzoek door archeologen, voorafgaand aan de bouw, kost uiteraard tijd en geld. Het begint op 2 april. De archeologen hebben de sleuven gegraven omdat ze hoge verwachtingen hebben van deze plek. Wijchen beschikt immers over een archeologische waardenkaart waarop staat aangegeven waar al archeologisch materiaal is gevonden en waar de verwachting is dat nog meer bodemschatten te vinden zullen zijn.

Woezik is net als Wijchen een dorp dat al wortels heeft in de vroege prehistorie. Ook Romeinse en middeleeuwse resten zijn hier in het verleden al aangetroffen. In de proefsleuven zijn inderdaad sporen gevonden. Van bewerkte vuursteen uit de prehistorie (steentijd) en kuilen uit de middeleeuwen (behorende bij bewoning) tot resten uit de bronstijd.

Al eerder zijn in de buurt van de nieuwbouwlocatie sporen van een middeleeuwse nederzetting gevonden. Ook begin vorige eeuw al, bij de aanleg van de sportvelden. Archeoloog Modderman vond toen prehistorische scherven en Romeins materiaal.

Er zijn ook aanwijzingen dat de Woezikseweg, die ooit doorliep in de Teersdijk, een zeer oude doorgaande route is, waaromheen zich al zeer vroeg bewoning heeft ontwikkeld. Langs de Woeziksestraat werden in het verleden al stukken aardewerk gevonden en evenals urnenvelden uit de Romeinse tijd.

Wijchen heeft onlangs aangegeven dat het archeologische vondsten die het tijdens bouwprojecten naar boven haalt in het straatbeeld wil tonen. Of dat in dit geval ook al gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Wel moet dat het geval zijn bij de bebouwing van het mobilisatiecomplex en Huurlingsedam.

Net als Wijchen heeft Woezik wortels in de vroege prehistorie. Bij onderzoek voor de herinrichting van sportpark Woezik is archeologisch materiaal gevonden.