Elzenweiland

Bebouwing Elzenweiland krijgt vorm, zie ook de maquette (jan.2008) en de info van de projectontwikkelaar en de verkoopinformatie bij Driessen Makelaars.

  • Onder voorbehoud van instemming door de Raadscomissie en de Raad, en de wettelijke procedures, is er overeenstemming over de invulling van het 'Elzenweiland', inclusief huisvesting voor de Waalborg. Eind 2004 werd als een min of meer voldongen feit gepresenteerd dat er grootschalige bouwplannen, inclusief hoogbouw, waren voor het 'Elzenweiland'. De protesten van omwonenden en de Leefbaarheidsgroep Woezik werden door de Raad gesteund. Daarop is er een klankbordgroep van omwonenden met de projectontwikkelaar en de gemeente gevormd. Na een aantal sessies en evenzovele bijstellingen van de plannen is er nu een resultaat waar iedereen, uitgaande van het feit er hier sowieso gebouwd zou worden, tevreden over is. In januari 2008 zijn de plannen officieel gepubliceerd door de gemeente en dat is de start van de procedures.Enkele hoofdpunten zijn: De Elzenweg wordt niet doorgetrokken, maar afgesloten. Daartoe is er voor gekozen om een tweekapper aan het plein te bouwen en alle andere bebouwing vanaf de Hoefsestraat te laten ontsluiten. De vormgeving van deze tweekapper sluit aan op de tweekappers die er al staan.

  • De bebouwing sluiten qua kwaliteit en uitstraling aan bij de bestaande huizen.

  • De vrijstaande huizen wijken bewust af qua architectuur, het worden quadrantwoningen. In de materiaalkeuze (kleuren stenen) sluiten de huizen aan bij de bestaande huizen.

  • De zichtlijnen blijven zo veel mogelijk open. Het pad naast no.17 verdwijnt. Het pad naast no.15 (richting Weegbree) blijft open. Het pad over de geluidswal wordt doorgetrokken om de Waalborg heen.

  • I.p.v. 3 appartementenblokken tot 5 hoog komen er twee blokken van 3 hoog. Ze zijn bewust verschillend van vorm en ook schuin geplaatst. Qua architectuur onderscheiden ze zich van de woningen.

  • Er komt een nieuwe toegang vanaf de Hoefsestraat naar de woningen en apprtementen. Vanaf de Weegbree wordt dit alleen een uitgang (eenrichtingsverkeer vanaf die kant).

  • Er komt groen terug: een flink stuk aan de Hoefsestraat en een stuk tussen de huizen en de Weegbree.

In het geheel hebben partijen soms compromissen moeten sluiten, maar met het resultaat is iedereen in de klankbordgroep tevreden. We hebben er samen best wel veel tijd in gestopt en zijn creatief geweest waardoor het resultaat nu totaal anders is dan ons twee jaar geleden als voldongen feit werd gepresenteerd. Over de uiteindelijk samenwerking met de projectontwikkelaar en de gemeente zijn we ook positief, dit ondanks de moeizame start.

Nota bene: dit ontwerp is pas definitief nadat de raadscommissie en de raad hun fiat hebben gegeven en nadat de wettelijke procedures zijn gevolgd.

De plannen zijn op dinsdag 15 mei 2007 gepresenteerd aan de Commissie RZ en vonden vooral bijval van de commissieleden.

-----------------------------------------------------------