Oud-Woezik

Oud Woezik is een begrip wat natuurlijk eigenlijk op heel Woezik slaat. Overal zijn nog de resten en soms monumentale panden te vinden die dateren uit vroegere tijden.Sommige daarvan bevinden zich nu in wijken van de Woezik, zoals de kerk die staat in Veenhof en prachtige boerderijen in het buitengebied en de Hofsedam. Daar lag vroeger de kern van Woezik, rond de zessprong van de Zesweg.Met Oud Woezik wordt ook aangegeven wat tegenwoordig wordt beschouwd als de kern van Woezik. Dat is dan vooral het gebied tussen de Holenbergseweg, Woeziksestraat en de Randweg.