Brede School

DE SUIKERBERG bestaat uit een centraal gebouw met daarin:

In combinatie met bestaande voorzieningen, zoals het Paschalishonk (het de facto wijkgebouw) en sportverenigingen nabij zoals de Haanenbergh en ONI, is het de gedachte dat hiermee de fysieke basis wordt gelegd voor het goed kunnen functioneren van de Brede School.

Andere partners in het project brede school zijn:

Daarnaast is gezorgd voor herinrichting van de sportvelden op het Sportpark Woezik en de parkeervoorzieningen en ontlasting van het wijkverkeer.

De Brede School in Woezik is gevestigd in gebouw De Suikerberg op het Sportpark Woezik.Het gebouw is 25 september 2009 geopend.Vaak wordt de ´Brede School´ opgevat als vooral een gebouw. Dat kan het zijn en fysieke voorzieningen zijn nodig. De Brede School is echter vooral het slim op elkaar laten aansluiten van functies zoals onderwijs, kinderopvang, sport en sociaal-culturele activiteiten. In 2006 zijn de eerste Brede School-activiteiten in Woezik met veel succes gestart, gecoördineerd vanuit de SKW. De voortgang van de Brede School Woezik hing echter nauw samen met de herontwikkeling van het Sportpark Woezik. Jarenlange discussies, tegengestelde belangen en andere gemeentelijke prioriteiten zorgden ervoor dat men er, ondanks dure onderzoeksrapporten van derden, niet uitkwam. Voor (deel) problemen werden oplossingen verzonnen die elders weer problemen gaven. De leefbaarheidsgroep heeft eind 2004, begin 2005 door opnieuw vanuit het geheel naar de problematiek te kijken een nieuw plan gemaakt dat bleek te kunnen rekenen op brede steun vanuit alle belanghebbenden in de Woezik, en daarna ook van het College en de Gemeenteraad. In 2006 is concreet gestart met de herinrichting die in 2009 is voltooid.