Archeologie Sportpark

Tijdens de werkzaamheden voor de herinrichting van het Sportpark werden waardevolle vondsten gedaan

Nadat begin 2007 de werkzaamheden voor de herinrichting aan het Sportpark Woezik zijn begonnen, werd er vanzelfsprekend ook een archeologische verkenning gedaan. Vanzelfsprekend omdat het sportpark ligt op een van de oudst bewoonde gebieden van Woezik. Het werk van de archeologen moest zo snel mogelijk gebeuren, want voor het sportpark liet de fasering nauwelijks ruimte in de tijd. Aan de andere kant moest het ook zorgvuldig gebeuren, vooral op de plekken waar straks gebouwen komen.

Inmiddels is duidelijk dat over het Sportpark een zeer oude en belangrijke verkeersader liep. Deze weg sloot aan op de Woeziksestraat waarmee Nijmegen met het achterland van Maas en Waal was verbonden. Het is bijzonder jammer dat er in het recente verleden in de Woezik gebouwd is en wegen zijn aangelegd zonder rekening te houden met het unieke oorspronkelijke cultuurlandschap en het is goed dat de archeologen die historische erfenis nu zo goed mogelijk in kaart hebben gebracht.

    • De eerste proefsleuven bewezen al meteen dat dit een interessante archeologische plek is. Zo werd er vier- tot drieduizend jaar oude vuurstenen gevonden; toen zou de Woezik dus al bewoond zijn geweest. Vol enthousiasme gingen de archeologen Kiki van Heist en Majanka Brons aan het werk. Ze hebben op de plek van het gebouw de Suikerberg de ondergrond goed in kaart gebracht. Laag voor laag werd de grond onderzocht op kleurverschillen. De laagsgewijze kleurverschillen zijn belangrijke aanknopingspunten en die werden door middel van een diepte-doorsnede volledig in kaart gebracht. Ook onderzochten ze mogelijke waterputten en afvalkuilen. Er zijn vondsten gedaan uit allerlei tijden: Vuurstenen uit de prehistorie (c2000 v.Chr.).

    • Crematiegraven uit de ijzertijd (800 v.Chr. - 0). Daarin zat aardewerk. Het is broos materiaal en dus op lage temperatuur gebakken. Het is versierd met nagelafdrukken.

    • Vroegmiddeleeuwse sporen uit de Karolingische tijd (8e-10e eeuw).

    • Sporen van bewoning uit de 12e eeuw. Onder de noodlokalen zijn houten funderingspalen gevonden van waarschijnlijk een boerderij.

    • Sporen van een weg uit de 14e eeuw.