Passerot

    • Tussen de Saltshof, Randweg Noord en de A326 ligt een prachtig landelijk gebied, de Passerot. Het is een zeer oud gebied. Vol trots heeft de gemeente er een bordje geplaatst. Daarop staat dat het een van de oudste cultuurgronden van de regio is. Zie enkele beelden. Het wordt sluipenderwijs gewurgd door allerlei ontwikkelingen: Het project Lambrasse dat de strook aan de westkant vol huizen gaat zetten.

    • De nieuwe afslag van de A326 die moet aansluiten op de Klapstraat.

    • De nog onbekende bouwplannen aan de oostkant.

Voor de oostkant van de Passerot heeft de gemeente op 27 september 2007 een zogenoemd voorkeursrecht vastgesteld. Het gaat om het gebied tussen de Randweg Noord / Egelpad, Kavelpad / Egelpad en de Passerot. De plannen zijn al behoorlijk ver: de ontwikkeling van Passerot bevindt zich al in de stedenbouwkundige ontwerpfase. Er zullen behoorlijk wat woningen komen, zeer waarschijnlijk voor een groot deel in de vorm van appartementen. In totaal komen er maar liefst zo'n 100 woningen. Het centrale gebouw zal, als het aan het college ligt, vijf bouwlagen hoog worden, dat betekent zo'n 16 meter hoog. De verstedelijking van Wijchen, Woezik in het bijzonder, rukt op!

Het was een paar jaar geleden al duidelijk toen hier een konijnenfarm werd gekocht en doorverkocht aan Talis: ook dit mooie groene stuk Woezik gaat volgebouwd worden. De strook tussen Passerot en de snelweg blijft vooralsnog buiten de plannen. Het is de bedoeling dat hier het open en groene karakter wel blijft bestaan.

De gemeenteraad heeft besloten om voor dit project geen beslissingen te nemen voordat de nota 'inbreiding voor uitbreiding' is besproken. Deze nota wordt in het eerste kwartaal van 2008 verwacht.

Op 20 maart 2008 hebben de bewoners van de Passerot de gemeenteraad laten weten tegen de bouwplannen te zijn.

Diezelfde vergadering besloot de raad om de inbreidingnota niet zomaar te accepteren, zie het artikel in de Gelderlander:

Raad legt nota opzij, maart 2008

De Gelderlander, donderdag 20 maart 2008

WIJCHEN - In de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke zaken praat de Wijchense politiek opnieuw over toekomstige bouwmogelijkheden in de Wijchense wijken en de kerkdorpen Hernen/Leur, Batenburg, Bergharen, Niftrik, Balgoij en Alverna.

Gisteravond verwierp de gemeenteraad een nota over inbreiding en uitbreiding. Maar de gezamenlijke fracties stemden wel in met een voorstel om ruimte te bieden aan toekomstige bouwmogelijkheden buiten de huidige bebouwingscontouren.

Een intensieve discussie was nodig om tot een besluit te komen. In een amendement op de nota stelden PvdA en Leefbaar Wijchen voor om de beslissing over de nota uit te stellen. Eerst zou de gemeenteraad moeten vaststellen binnen welke kaders bepaalde bouwplannen zouden mogen plaatsvinden. Dat zou betekenen dat al inhoudelijk wordt vastgelegd wat op een plek wel of niet gebouwd mag worden.

Dat ging de meerderheid van de raad te ver. Wel konden alle fracties zich vinden in een motie van het CDA om de verschillende bouwplekken in alle dorpen en wijken nog eens tegen het licht te houden. Daarbij kunnen niet alleen de lokale partijen maar ook alle belanghebbenden en inwoners zich in het gesprek mengen. Dat gebeurt volgende maand. Tijdens die commissievergadering van 17 april 2008 heeft de Leerbaarheidsgroep Woezik ingesproken, dat is hier na te lezen.

Wethouder Thijsen stelt bewoners gerust. 30 juni 2010

Nadat in 2008 de raad duidelijk aan het College de opdracht meegegeven heeft om voor enige bouwactiviteiten draagvlak bij de huidige bewoners te verzekeren, was het lange tijd stil. Nadat dit voorjaar het nieuwe College geinstalleerd was, is er op 30 maart al een eerste bijeenkomst geweest met bewoners en leefbaarheidsgroep en ambtelijke projectleiders. Hierbij ging het enkel om te brainstormen welke mogelijkheden en zouden kunnen zijn.

Hierna zijn de bewoners naar huis gegaan om eens goed na te denken over wat men wel en zeker niet zou willen.

Na 3 bijeenkomsten van bewoners met leefbaarheidsgroep voor onderlinge afstemming, was er een gezamelijke visie.

Op 30 juni zijn de bewoners van de Passerot en leden van de leefbaarheidsgroep op het Kasteel met wethouder Thijssen en de projectleider en ambtenaar ruimtelijk ordening bij elkaar geweest om te bespreken hoe de invulling van bouwplannen op de Passerot vormgegeven zouden kunnen worden.

De leefbaarheidsgroep had de bijeenkomst samen met de bewoners voorbereid, en een visie vooruitgestuurd om die avond te bespreken.

zie link: Passerot visie na 2010

Volgens verslag: "De Wethouder schetste de huidige situatie op de woningmarkt en de situatie in Wijchen. Volgens afspraken met de Stadsregio Arnhem-Nijmegen mogen er in de komende 10 jaar in Wijchen nog maar een beperkt aantal woningen worden gebouwd. Dit betekent dat woningbouw binnen het plangebied De Passerot voorlopig niet aan de orde is.

De bewoners vragen of bebouwing van het gebied daarmee voor altijd van de baan is. Marcel Thijsen geeft aan dat niets voor eeuwig is. “Het wijzigen van een bestemmingsplan kan altijd. Maar gelet op de huidige economische situatie en het aantal woningen dat Wijchen de komende jaren mag bouwen, is plangebied De Passerot voorlopig uit beeld als woningbouwlocatie.”

De bewoners en eigenaren waren zeer positief gestemd over hetgeen de wethouder heeft gemeld, en hopen nu dat het gebied tot in lange jaren groen versterkt zal worden, en dat de afgebrande boerderij weer opgebouwd zal worden.

Passerot wordt definitief niet volgebouwd! 14 oktober 2010

In 2007, toen de bouwen-bouwen koorts nog heerste in Wijchen, was er het onzalige plan om in het prachtige, groene, Passerot 100 woningen te gaan bouwen. Omwonenden wisten dit samen met de Leefbaarheidsgroep Woezik toen gelukkig tegen te houden, ook omdat bij de raad langzamerhand het besef doordrong dat de grootschalige inbreiding moest stoppen. Na enkele malen te hebben overlegd met de klankbordgroep wijzigde de opvatting van de toenmalige wethouder De Bruijn al. De huidige wethouder Thijssen ging door in die lijn en stelde een stop voor. Binnenkort zijn de grootschalige plannen definitief van de baan. Het college heeft besloten om aan de Raad een beslisnota te gaan voorleggen waarin staat dat het bouwproject Passerot wordt gestopt en wordt afgevoerd van de projectenlijst.

De manier waarop dit project vanuit de buurt is benaderd is een goed voorbeeld van de synergie tussen leefbaarheidsgroep (die vooral coördineerde, bemiddelde en adviseerde) en bewoners. De leefbaarheidsgroep organiseerde de burgerparticipatie, was deel van de klankbordgroep, maar trad nadrukkelijk niet op namens de bewoners. Met de gemeente (wethouder, projectleider) werd gecommuniceerd via de klankgroep zodat de directe belangen en wensen van de bewoners en die van de omgeving konden worden geborgd.