Archeologie Kleine Kamp

Kleine Kamp archeologie: pre-historische nederzetting in Woezik gevonden

In januari-maart 2008 is er archeologisch onderzoek verricht op de Kleine Kamp. Dat is het gebied tussen de Schoenaker, Woeziksestraat en de A326. Het wordt binnenkort als onderdeel van Bijsterhuizen ontwikkeld.De archeologen van het Bureau Archeologie Nijmegen hebben de resten van een nederzetting aangetroffen. Er zijn sporen aangetroffen van een boerderij uit circa 600 v.Chr. , de Vroege IJzertijd. De boerderij stond op een stukje grond dat net iets hoger ligt dan de omgeving. Er wordt nog nader onderzocht hoe groot de nederzetting is geweest en hoe lang die werd bewoond. Er zijn ook sporen uit andere perioden gevonden en de archeologen hopen meer inzicht te krijgen inde bewoning hier in de Bronstijd (2000-800 v.Chr.) en zelfs in de Steentijd (vóór 2000 v.Chr.). Uit de Midden-Bronstijd en Vroege IJzertijd zijn afval- en opslagkuilen gevonden. Uit de Late Steentijd vonden de archeologen kuilen met aardewerkscherven en vuursteenafval. Daaronder is een groot stuk van een vuurstenen bijl die 5000 jaar oud is, en die doormidden is gebroken toen de prehistorische Woezikkenaren een boom of iets anders omhakten met de bijl. De resten van de bijl werden daarna weer gebruikt om er andere gereedschappen van te maken.Uit het einde van de Steentijd (2500-2000 v.Chr.) zijn diep in de bodem twee klokbekers aangetroffen. Ze zijn gemaakt van aardewerk en versierd met patronen die er met spatels en nagels in zijn aangebracht. De kuilen waarin ze lagen zijn waarschijnlijk graven. Het was toen gebruikelijk dat aan de doden, die immers op reis gingen naar het hiernamaals, zulke bekers gevuld met eten en drinken werden meegegeven. Van de doden zelf is niets teruggevonden; de botten zijn helemaal vergaan.Bron: de website van de Gemeente Wijchen www.wijchen.nl