Gelderlander 8 oktober 2007

Nieuw wijkje Passerot: dorps met een stads randje

door Peter Deurloo

[De Gelderlander, 8 oktober 2007]

Nevenstaand artikel verscheen in De Gelderlander van 8 oktober 2007.

Tijdens de presentatie door de wethouder van het plan voor Passerot is een wel zeer iddylisch beeld gegeven.

De bedoeling is dat in dit kleine gebied zo'n 100 nieuwe woningen gaan komen, waarvan meer dan driekwart in de vorm van appartementen.

Het wordt dus zeer dominerende hoogbouw, niet persé lelijk, maar bepaald niet dorps.

Het nieuwe wijkje Passerot, tussen de Randweg-Noord en de A326 ter hoogte van de kop van de Klapstraat, krijgt een dorpse uitstraling.

Met oorspronkelijke woningen en boerderijen afgewisseld door nieuwe grote twee-onder-een-kapwoningen en landhuizen en met in het centrale deel een landgoed, omzoomd door een brede houtwal. Maar om aan de KAN-eis te voldoen dat er minimaal 50 procent betaalbaar wordt gebouwd, verrijst er ook een vier of vijf verdiepingen hoog appartementengebouw.

Het agrarische gebiedje, nu als een taartpunt ingeklemd tussen doorgaande wegen, herbergt een gemeentelijk monument en aardig wat architectonisch waardevolle gebouwen. Die blijven alle gespaard en worden in de nieuwe wijk ingepast.

Daarnaast is het een gebied met hoge archeologische waarde. Voordat er wordt gebouwd zal er dan ook onderzoek plaatsvinden.

Als begrenzing van het wijkje is gekozen voor het nu al bestaande Egelpad, de 'doorgaande weg' door dit stuk buitengebied. Dat Egelpad beschrijft een halve cirkel vanaf de Randweg-Noord. Het gebied buiten die cirkel, richting snelweg, blijft groen.

Het huidige Passerotplan, is een uit drie alternatieven. Een van de andere ideeën was bouwen tot aan de rand van de snelweg met de daarbij noodzakelijke geluidswal, zoals bij het verderop gelegen Lambrasse gebeurt. Dat Passerotplan verdwijnt echter in de prullenbak, net zoals alternatief drie: alleen bouwen vlak langs de Randweg-Noord in de vorm van appartementencomplexen.

Het plan dat is gekozen, zorgt voor een geleidelijke overgang van een stedelijke naar een landelijke omgeving.

Bovendien is het goed te combineren met de nieuwe aansluiting van de Klapstraat via de Randweg Noord op de A326 die Wijchen wil realiseren. Die aansluiting komt ten westen van Passerot te lopen. Doordat de bebouwing op flinke afstand van de A326 blijft, is er geen geluidswal nodig en blijft bovendien een groen recreatief gebiedje bestaan.

Het appartementengebouw van vijf verdiepingen zou in het verlengde van de Klapstraat komen te staan. Volgens de plannenmakers zorgt het voor een herkenningspunt langs de anonieme Randweg-Noord.

Dat leidde tot een sneer van Joop Driessen van de Lokale Dorpspartijen (LDP) bij de planpresentatie: "Er is op de Randweg nog nooit iemand verdwaald."

Volgens bouwwethouder Piet de Bruijn kan een 'markant punt' echter geen kwaad. Pieter Rissewijk van het CDA wilde het fijne weten van de vijf verdiepingen die het appartementengebouw zou gaan tellen.

De Wijchense politiek is in meerderheid zeer allergisch voor hoger bouwen dat vier verdiepingen met eventueel een vijfde terugwijkende toplaag. De Bruijn stelde dat de gemeenteraad bepaalt of het vier, vijf of misschien wel meer verdiepingen worden.

Het plan wordt samen met woningcorporatie Talis ontwikkeld. Talis bezit veel grond in de Passerot.