Cultuur

Cultuur is zeer belangrijk in de Woezik

Is heel Wijchen al uniek in Nederland omdat het een van de weinige plekken is met een zeer oude én continue bewoning door de eeuwen heen, dan geldt dat ook in het bijzonder voor de Woezik. Woezik is een van de langst bewoonde gebieden in Wijchen. Veel kenmerken die (ook volgens de Strategische Visie) Wijchen zo bijzonder maken, zoals het stuifduinenlandschap, vinden we terug in Woezik. Tegelijk is Woezik een van de meest aangetaste delen van Wijchen. De landschapsstructuur en de archeologische plekken volstrekt veronachtzamend zijn hier wegen aangelegd en woningen gebouwd.

Van de cultuurhistorische relicten is er veel verdwenen. Aan de oude landgoederen uit de Middeleeuwen herinneren slechts vaag wat namen. Maar ook het dorpse Woezik dat in de 19e eeuw ontstond dreigt in snel tempo te verdwijnen. Prachtige oude boerderijen zijn gesloopt of onzichtbaar ingekapseld in nieuwbouw. Van de oude molen rest nog een schuur met metersdikke muren, en ook daarvan is de toekomst onbestemd.

De ontwikkelingen hebben niet alleen het aangezicht, maar ook het karakter van Woezik veranderd. Veel mensen identificeren zich niet meer als Woeziks, maar als Wijchens of hebben misschien wel helemaal geen lokale identificatie. Dat is niet per definitie slecht, maar het is bekend dat lokale identificatie wel een belangrijke voorwaarde is voor sociale cohesie. Dat zal meer moeten worden onderkend en een rol moeten spelen als het gaat om steun aan vrijwilligersorganisaties, Brede School en voorzieningen.

Vanuit de leefbaarheidsgroep is het belang van de cultuur als element van cohesie al lang geleden onderkend en in diverse projecten vertaald. Niet alleen recent in de inspanningen voor Brede School en Sportpark, maar ook in het verleden waar het ging om kunstwerken, zoals het Zonneveld in de Saltshof waarin de Leefbaarheidgroep een belangrijke rol speelde. Het is een goed voorbeeld van kunst die harmonieert met de omgeving, en meerwaarde biedt en wordt gewaardeerd en die een nieuwe relatie met het verleden schept. Maar het uit zich ook in het gebruik van de naam Woezik op borden en in de erkenning vanuit Wijchen van de Woezik als entiteit.