Archeologie Gagelvenseweg

Archeologische opgraving

Tussen de Gagelvenseweg, de Drijfweg en het Wodans Struinpad is in een weiland tussen Kermis en Oud en Nieuw (december 2016) een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd. De reden is dat hier een overlaat wordt aangelegd voor de A-watergang naast het weiland. Archeologisch booronderzoek heeft aangetoond dat hier mogelijk archeologische sporen en/of resten aanwezig zouden kunnen zijn. Er zijn nu proefsleuven gegraven en er zijn vertekeningen aangetroffen die zouden kunnen wijzen op een oude bewoning.

De gemeente is nu (januari 2017) in afwachting van het rapport met de resultaten van dit onderzoek en het daarin opgenomen selectieadvies, en de verwachting is dat hier nog vervolgonderzoek (i.e. opgraving) nodig zal zijn. Die zal dan naar verwachting ook op korte termijn uitgevoerd gaan worden.