Dorps/Wijkplan

Beleidsnota Woezik 2010De Leefbaarheidsgroep Woezik heeft begin 2006 zijn BELEIDSNOTA WOEZIK 2010 gepresenteerd.

Met deze nota schetst de Leefbaarheidsgroep een aantal ontwikkelingen in de Woezik en roept in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen de Wijchense politici op om visie en beleid. Een van de centrale stellingen is: er zou in wijken niet grootschalig gebouwd moeten worden zonder goede wijkplannen.

Omdat tot nu toe de gemeente in gebreke is gebleven heeft de Leefbaarheidsgroep Woezik daarom maar zelf een aanzet gedaan tot een wijkplan.

Tijdens Woezik op Stelten in 2010 hebben de mensen in de Woezik opnieuw ingevuld wat er naar hun inzicht beter zou kunnen in de Woezik: zie Van Goed naar Beter.


Sinds 2015 wil ook de Leefbaarheidsgroep Woezik een Dorps/Wijkontwikkelingsplan opzetten, zoals de gemeente dat met andere dorpen en diverse wijken inmiddels heeft gedaan.

De leefbaarheidsgroep heeft een enquete klaarliggen, van waaruit wensen en doelen geanalyseerd kunnen worden voor Woezik (incl Veenhof/Saltshof en Hofsedam). Helaas ontbreekt het menskracht om dit uit te voeren. Graag zouden we via de gemeente dit uitzetten. Van hieruit hopen we inwoners van Woezik actief te motiveren voor activiteiten om de leefbaarheid op peil te houden.