Woezik‎ > ‎

Dorps/Wijkplan

Beleidsnota Woezik 2010

De Leefbaarheidsgroep Woezik heeft begin 2006 zijn BELEIDSNOTA WOEZIK 2010 gepresenteerd.

Met deze nota schetst de Leefbaarheidsgroep een aantal ontwikkelingen in de Woezik en roept in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen de Wijchense politici op om visie en beleid. Een van de centrale stellingen is: er zou in wijken niet grootschalig gebouwd moeten worden zonder goede wijkplannen.

Omdat tot nu toe de gemeente in gebreke is gebleven heeft de Leefbaarheidsgroep Woezik daarom maar zelf een aanzet gedaan tot een wijkplan.
Tijdens Woezik op Stelten in 2010 hebben de mensen in de Woezik opnieuw ingevuld wat er naar hun inzicht beter zou kunnen in de Woezik: zie Van Goed naar Beter.In 2019 heeft de Leefbaarheidsgroep Woezik een nieuw onderzoek opgestart om via een online enquete de inzichten en wensen van inwoners van Woezik te inventariseren.
Deze is ivm tijdgebrek nog niet uitgevoerd. De gemeente heeft eerder aangegeven daar medewerking aan te verlenen.

Comments