Saltshof

De wijk Saltshof is begin negentiger jaren gebouwd. Het gebied was slechts spaarzaam bebouwd, o.a. vanwege de lage ligging. Er staan in Saltshof circa 750 woningen. Het zijn vrijwel allemaal koopwoningen, variërend van sociale koopwoningen tot huizen op vrije kavels. Het is o.a. die diversiteit van bebouwing die de Saltshof tot een gewilde buurt maakt. In de opbouw van de Saltshof heeft de Leefbaarheidsgroep voor sommige aspecten een beslissende rol gespeeld. Het was de Leefbaarheidsgroep die (toen bleek dat de daar geplande school er niet zou komen) gezorgd heeft voor de grote lijn van de invulling van de middencirkel, waarbij kunst en groen op harmonieuze wijze in het Zonneveld met elkaar zijn verenigd. De Leefbaarheidsgroep heeft gezorgd voor de invulling van de speelterreinen in de wijk, voor verbetering van het verkeer en talrijke andere zaken.