Stedsanalyser Trondheim

Denne siden er en samling av kartlegginger, stedsanalyser og anbefalte byplangrep for lokale sentra og knutepunkt, og Trondheim sentrum.

Trondheim sentrum

Stedsanalysen for Trondheim sentrum skal systematisere kunnskap for å forstå den historiske utviklingen, dagens situasjon og muligheter i framtida. Hensikten med nettsiden er å ha en dynamisk plattform for å samle og spre relevant kunnskap om området i forbindelse med Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 – og vi vil ha innspill fra deg!

Send oss en e-post om du har kunnskap eller innspill som du vil dele med oss: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no.

Struktur stedsanalyse

Hele Trondheim sentrum

Midtbyen

Sentrum nord: Brattøra

Sentrum øst: Nyhavna, Lademoen, Møllenberg og Bakklandet

Sentrum vest: Ila og Marienborg

Sentrum sør: Øya, Elgeseter, Gløshaugen og Lerkendal