Midtbyen

Samlet stedsanalyse Midtbyen

Kartet kan lastes ned her for bedre kvalitet og lesbarhet.


Kartlegging av eksisterende verdier

Kartet viser resultatene fra verksted om eksisterende verdier som ble holdt 20. juni 2018.

Kartet kan lastes ned her for bedre kvalitet og lesbarhet.


Topografikart

Overordnet landskapsform og topografi (helningskart). Kote = 1 meter

Midtbyen i bilder


Foto: Trondheim kommune, Carl-Erik Eriksson og Jørn Adde