Parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Framtidsbilder program for parallelloppdrag skjerm.pdf

Åpen anbudskonkurranse

23. august 2018 lyste vi ut en åpen anbudskonkurranse om deltakelse i parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. Se utlysningen av den åpne anbudskonkurransen på doffin.no.

Oppstartsseminar

Se på program, videoer, presentasjoner og bilder fra oppstartsseminaret 21.november 2018.

Midtveisseminar

Se på program, videoer, presentasjoner og bilder fra midtveisseminaret 15. januar 2019.

Ny framdriftsplan med aktiviteter for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050:

  • Oppstartsseminar: 21. november 2018
  • Fase 1 ferdigstilt: 15. januar 2019
  • Midtveisseminar: 15 januar 2019
  • Fase 2 ferdigstilt (innlevering av parallelloppdrag): 1. mars 2019
  • Avslutningsseminar med presentasjon av teamenes forslag: 5. mars 2019
  • Kvalitetssikring av ferdige forslag ferdigstilt: 21. mars 2019
  • Utstillingsåpning cirka 25. mars 2019.

Evalueringskomiteen avslutter rapportskrivingen i starten av mai 2019.

Les hele utlysningen på doffin.no