Parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Framtidsbilder program for parallelloppdrag skjerm.pdf

Hensikten med parallelloppdraget

Formålet med parallelloppdraget er å få utredet ideer for byformings- og fortettingsgrep som innspill til både utarbeidelse av Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi, områdereguleringsplanen for nordøstre kvadrant og gatebruksplan for Midtbyen samt kommuneplanens arealdel.

Åpen anbudskonkurranse

23. august 2018 lyste vi ut en åpen anbudskonkurranse om deltakelse i parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. Se utlysningen av den åpne anbudskonkurransen på doffin.no. 24 team sendte inn tilbud.

Parallelloppdrag

Team Rodeo, team Lala Tøyen, team Pir II og team Asplan Viak fikk tilbudet om å delta i parallelloppdraget. I tillegg leverer forskningsprosjektet Samskaping av fremtidens byer et femte bidrag samskapt med innbyggere.

Evalueringskomité og evalueringsrapport

Parallelloppdraget har en bredt sammensatt evalueringskomité, som har skrevet en fyldig evalueringsrapport av parallelloppdraget.

Oppstartsseminar

Se på program, videoer, presentasjoner og bilder fra oppstartsseminaret på Prinsen kino 21. november 2018.

Midtveisseminar

Se på program, videoer, presentasjoner og bilder fra midtveisseminaret fra fylkestingssal A+B 15. januar 2019.

Avslutningsseminar

Se på program, videoer, presentasjoner og bilder fra avslutningsseminaret og teamenes forslag fra Storalen i Rådhuset 5. mars 2019.

Utstillingsåpning

Se bilder fra utstillingsåpningen i folkebiblioteket her.

Utstilling i Trondheim folkebibliotek, hovedbiblioteket 25. mars til 9. april 2019.

Digital og fysisk utstilling

Framtidsbildene blir vist fram både her på framtidstrondheim, på trondheim2030.no, i folkebiblioteket og i Bytorget fra 25. mars til 9. april 2019.

Innspill i utstillingsperioden

Del ditt framtidsbilder, kommenter på forslagene eller i innspillskart i utstillingsperioden, ved å trykke på disse linkene:

Oppsummering av innbyggernes innspill i løpet utstillingsperioden.


Parallelloppdraget er gjort mulig blant annet på grunn av tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Trøndelag og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ny framdriftsplan med aktiviteter for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050:

Evalueringskomiteen avslutter rapportskrivingen i starten av mai 2019.