Forskningsrapport om medvirkning

Case-studien “Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050" er et forskningsprosjekt om medvirkning gjennomført som et samarbeid mellom Co-Constructing City Futures // 3C og Byplankontoret i Trondheim kommune. Rapporten skrevet av 3C med Kristina Ebbing Wensaas (Norconsult), Ida Nilstad Pettersen (NTNU) og Ole Smørdal (Universitetet i Oslo) som hovedforfattere. Les mer om dette prosjektet, som er støttet av Forskningsrådet, på Universitetet i Oslo sine nettsider.

3C Report Trondheim Framtidsbilder case 20200130.pdf