Medvirkningsaktiviteter

Vi skal i løpet av arbeidet med byutviklingsstrategien, kommunedelplan for lokale sentra og knutepunkt, og plan for sentrumsutvikling ha ulike former for medvirkning. På denne siden finner du en oversikt over hvilke medvirkningsaktiviteter vi holder på med.

Medvirkningsheftet Byutvikling for alle.

Facebook-siden til Byplankontoret etablert 2. januar 2018

Orienteringsmøte om byutredningen 16. januar 2018

Ressursgrupper etablert januar 2018

Ungdommens bystyre og framtidens Trondheim 6. mars 2018

Kunnskapsheftet Byutvikling for alle

Verksted om byutvikling for lag og foreninger 13. og 20. mars 2018

Seminar og verksted om varelevering i Trondheim 14. mars 2018

Gjestebud og innbyggerpanel april 2018

Verksted om eksisterende verdier i Trondheim sentrum 20. juni 2018

Verksted om byliv og gatebruk 26. juni 2018

Prøveprosjekt Olav Tryggvasons gate juli–desember 2018

Åpen anbudskonkurranse om å delta i parallelloppdraget Framtidsbilder 23. august 2018

Barn i sentrum – bli med og lag byen (Maker Faire) 24. og 25. august 2018

Informasjonsmøte og verksted for Kjøpmannsgata 5. november 2018

Brukermøte sykkel sammen med Miljøpakken 7. november 2018

Oppstartsmøte kortsiktig gatebruksplan Midtbyen 20. november 2018

Byantikvarens oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Trondheim sentrum

Oppstartsseminar parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 21. november 2018

Evalueringskomité Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 oppstart 21. november 2018

Verksted om barn i Kjøpmannsgata 6. desember 2018

Førjulsmøte om byutvikling 18. desember 2018

Verksted med elevråd ved Singsaker, Ila og Bispehaugen om Kjøpmannsgata 10. januar 2019

Podcasten Store, lille Trondheim om medvirkning i byutvikling 22. februar 2019

Midtveisseminar parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 15. januar 2019

Avslutningsseminar parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 5. mars 2019

Utstilling parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 25. mars–9. april 2019

Forskningsprosjektet 3c - Samskaping av fremtidens byer:

Utstillingsåpning av parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 25. mars 2019

Virtuell tur i teamens forslag til Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Innspillskartet til utstillingen av parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Trondheim bolig- og byplanforenings fagmøte om framtidsbilder 2. april 2019

Innbyggernes innspill til utstillingen av parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Evalueringsrapporten til parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 5. juni 2019

Futurum-utstilling på Krigsseilerplassen under Big challenge 16.-19. juni 2019

Høring av Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi 13. august 2019-15. oktober 2019

Pop up-kontor med Byplankontoret og Byantikvaren under Kulturnatt 13. september 2019

Idékonkurransen Barn i sentrum med barn og unge i juryen - innleveringsfrist 22. oktober 2019

Høringsinnspill til Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 på delta.framtidstrondheim.no

Utstilling på alle bibliotekene i Trondheim og Klæbu 23. september–5. oktober 2019

Næringslivsfrokost om sentrumsstrategien og byutviklingsstrategien 1. oktober 2019

Medvirkning i Gatebruksplan for Midtbyen

Høring av Gatebruksplan for Midtbyen 9. juni 2020-1. oktober 2020

Innspillskart til Gatebruksplan for Midtbyen

Innspillsplattform til Gatebruksplan for Midtbyen

Byutviklingsseminar om Trondheim sentrum og Midtbyen 28. august 2020

Digital verksted om avfall i Midtbyen 11. august 2020


Les mer på trondheim2030.no:

Om kunnskapsheftet «Byutvikling for alle»

Om medvirkningsarbeidet vårt

Om utstillingen framtidsbilder

Si din mening om framtidens gater og byrom i Midtbyen


Les mer på arkitektnytt.no:

Gatekrangel i bykjernen

Les mer på adressa.no:

I august 2018 orienterte vi formannskapet om medvirkningsaktivitetene vi har gjort sammen med dere! Blant annet fikk de høre mer om innbyggerpanel og gjestebud, og det har Adressas Trygve Lundemo skrevet en kommentar om (bak betalingsmur). Han har også skrevet en kommentar om innspillsmulighetene i utstillingen av framtidsbilder. Adressa-journalist Torsten Hanssen har skrevet en artikkel om utstillingen Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. På lederplass har Adressa skrevet om å gripe sjansen til å gi innspill i høringsperioden. Adressa skrev 3. juni 2020 om høringsutkast til Gatebruksplan for Midtbyen, og i lederartikkelen 10. juni 2020 om at den ny planen kan gi Midtbyen et løft. Byplankontoret fikk publisert en Kronikk om gatebruk i Midtbyen 15. juni 2020.

Les mer på nidaros.no: Nidaros skrev 3. juni 2020 om høringsutkast til Gatebruksplan for Midtbyen. 24. juni 2020 skrev Næringsforeningen i Trondheimsregionen en kronikk om trafikkberegninger knyttet til gatebruksplanen. Trondheim kommune svarte på kronikken i Trønderdebatten 29. juni 2020.