Medvirkning

Vi skal i løpet av arbeidet med byutviklingsstrategien, kommunedelplan for lokale sentra og knutepunkt, og plan for sentrumsutvikling ha ulike former for medvirkning. På denne siden finner du en oversikt over hvilke medvirkningsaktiviteter vi holder på med.


Orienteringsmøte om byutredningen 16. januar 2018

Ressursgrupper etablert januar 2018

Ungdommens bystyre og framtidens Trondheim 6. mars 2018

Kunnskapsheftet Byutvikling for alle

Verksted om byutvikling for lag og foreninger 13. og 20. mars 2018

Seminar og verksted om varelevering i Trondheim 14. mars 2018

Gjestebud og innbyggerpanel april 2018

Verksted om eksisterende verdier i Trondheim sentrum 20. juni 2018

Verksted om byliv og gatebruk 26. juni 2018

Prøveprosjekt Olav Tryggvasons gate juli–desember 2018

Åpen anbudskonkurranse om delta i parallelloppdraget Framtidsbilder 23. august 2018

Barn i sentrum – bli med og lag byen (Maker Faire) 24. og 25. august 2018

Informasjonsmøte og verksted for Kjøpmannsgata 5. november 2018

Innspillsmøte medvirkning framtidsbilder 20. november 2018

Oppstartsmøte kortsiktig gatebruksplan Midtbyen 20. november 2018

Byantikvarens oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Trondheim sentrum

Oppstartsseminar parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 21. november 2018

Evalueringskomité Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 oppstart 21. november 2018

Verksted om barn i Kjøpmannsgata 6. desember 2018

Førjulsmøte om byutvikling 18. desember 2018

Gjestebud om byutvikling i sentrum januar 2019

Verksted med elevråd ved Singsaker, Ila og Bispehaugen om Kjøpmannsgata 10. januar 2019

Podcasten Store, lille Trondheim om medvirkning i byutvikling 22. februar 2019

Midtveisseminar parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 15. januar 2019

Avslutningsseminar parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 5. mars 2019

Utstilling parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 25. mars–9. april 2019


Les mer om kunnskapsheftet «Byutvikling for alle» på trondheim2030.no

Les mer om medvirkningsarbeidet vårt på trondheim2030.no

I august 2018 orienterte vi formannskapet om medvirkningsaktivitetene vi har gjort sammen med dere! Blant annet fikk de høre mer om innbyggerpanel og gjestebud, og det har Adressas Trygve Lundemo skrevet en kommentar om (bak betalingsmur).