Sentrum vest

Samlet stedsanalyse sentrum vest: Ila og Marienborg

Kartet kan lastes ned her for bedre kvalitet og lesbarhet.


Kartlegging av eksisterende verdier

Kartet viser resultatene fra verksted om eksisterende verdier som ble holdt 20. juni 2018.

Kartet kan lastes ned her for bedre kvalitet og lesbarhet.


Topografikart

Overordnet landskapsform og topografi (helningskart). Kote = 1 meter

Kartlegging og stedsanalyse

Kulturminner i sentrum vest

Pågående planer i sentrum vest

Cecilienborg

Strategier og veiledere

Hensynssoner kulturmiljø og kulturlandskap, Marienlyst

Sentrum vest i bilder


Foto: Carl-Erik Eriksson