Byutviklingsstrategi

Strategi for areal- og transportutvikling i Trondheim fram mot 2050

Informasjon om pågående arbeid

I 2050 har Trondheim cirka 62 000 flere innbyggere enn i dag. Kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning, og hva må eventuelt til? Disse nettsidene gir informasjon om kommunens arbeid med en byutviklingsstrategi. Arbeidet startet opp høsten 2017 og planlegges ferdig sommeren 2019.

Klimavennlig og attraktiv - to sider av samme sak?

Kan en klimavennlig by også være en attraktiv by? Ja, sier forskerne.

Men hva slags areal- og transportutvikling er det som bidrar til dette? Les mer her.

11.01.19

Rekkefølge på utbyggingen

Det er et stort boligpotensiale i kommunens planer, og spørsmålet om mulighetene for å etablere en bestemmelse om rekkefølge på utviklingen av dette potensialet er stilt. Formannskapet har bedt rådmannen belyse mulige alternativer for en rekkefølge i det pågående arbeidet med byutviklingsstrategien. Les mer her.

20.12.18

Prosessplanen er nå vedtatt

Formannskapet vedtok i sitt møte 24. april prosessplan for arbeidet med Byutviklingsstrategi - strategi for areal- og transportutvikling i Trondheim fram mot 2050. Prosessplanen beskriver både innhold og framdrift i arbeidet, og hvordan du som innbygger kan medvirke.

Den politiske saken med vedlegg finner du her under sak: PS 0090/18

Ungdommens bystyre bygger by

Godt kollektivtilbud, matbutikk, park og grøntområder er kvaliteter ungdommens bystyre ønsker skal skal være tilstede i et framtidig boområde. Lite støy og lite trafikk hørte også med på ønskelista, sammen med skole, kultur og idrett. På møtet i ungdommens bystyre 6. mars 2018 ble legoklosser brukt for å angi ønsket byutvikling fram mot 2050. Bygg langs metrobusslinja var rådet vi fikk med oss.


Prosessplan på offentlig ettersyn

Prosessplanen beskriver hvordan kommunen vil arbeide med å utvikle en byutviklingsstrategi. Formålet med strategien er å bidra til en mer klimavennlig byutvikling. Fristen for å komme med synspunkter er satt til 16.01.18

Les mer

Orienteringsmøte om Byutredningen for Trondheimsområdet

Trondheim kommune ønsker velkommen til orienteringsmøte i auditoriet i Statens Hus i Trondheim tirsdag 16. januar kl. 09.00- 11.00.

På møtet vil Statens vegvesen orientere om byutredningen og funnene i den, og det vil være muligheter for å stille spørsmål. Utredningen er et viktig kunnskapsgrunnlag i kommunens strategiske planarbeid, og Trondheim kommune vil til slutt orientere kort om dette.

Byutredningen finner du på denne lenken.


Ta gjerne kontakt med prosjektleder Tove Hellem: tove.hellem@trondheim.kommune.no