Byutviklingsstrategi

Strategi for areal- og transportutvikling i Trondheim fram mot 2050

I 2050 har Trondheim cirka 55 000 flere innbyggere enn i dag. Kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning, og hva må eventuelt til? Disse nettsidene gir informasjon om kommunens arbeid med en byutviklingsstrategi, som ble vedtatt 9. desember 2020.

11.12.20

Bystyret vedtok Byutviklingsstrategi for Trondheim mot 2050 i sitt møte 09.12.20. Her finner du mer informasjon om det bystyret har vedtatt.

06.10.20

Saken om Byutviklingsstrategi for Trondheim mot 2050 er nå sendt til politisk sluttbehandling. Strategien med kunnskapsgrunnlag og saksframlegg finner du HER.

14.08.20

Det er et mål at enda flere skal gå, sykle og ta buss i Trondheim. Som ledd i det strategiske arbeidet med byutvikling er det derfor utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med kriterier for hvordan potensial for miljøvennlige reiser kan vurderes. Areal- og samferdselskomiteen får saken på bordet 19.08.20. Les mer her på PS 0043/20. Men du finner også kunnskapsgrunnlag og saksframlegg her.

18.09.19

Orienteringsmøter på bibliotekene

Vil du vite mer om Byutviklingsstrategien som er sendt på høring inviteres du til orienteringsmøte på en av bibliotekene i Trondheim og Klæbu. Møtene arrangeres slik:

23. september kl. 19.00 på Klæbu bibliotek1. oktober kl. 18.00 på Ranheim bibliotek3. oktober kl. 18.00 på Byåsen bibliotek7. oktober kl. 18.00 på Saupstad bibliotek8. oktober kl. 18.00 på Moholt bibliotek9. oktober kl. 18.00 på Risvollan bibliotek14.oktober kl. 18.00 på Heimdal bibliotek

Se byplans facebookside for mer arrangementsinfo. Møtene har samme dagsorden.

18.09.19

Utstilling på bibliotekene

Fra 23.09.19 til 05.10.19 er det utstilling på alle bibliotekene i Trondheim og i Klæbu. Her presenteres forslag til byutviklingsstrategier for Trondheim fram mot 2050.

Utstillingen er åpen i bibliotekenes åpningstider.

Velkommen innom for en titt!

03.09.19

Aktiviteter i høringsperioden

I løpet av høringen av forslaget til ny byutviklingsstrategi kan du få få mer informasjon om forslaget, og du kan komme med synspunkter til hvordan strategien kan bli enda bedre. Mer informasjon om hva som skjer i høringsperioden finner du her.

28.08.19

Byutviklingsstrategi på høring

Fellesnemnda for Trondheim og Klæbu kommuner besluttet i gårsdagens møte å legge forslag til "Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050" ut på høring. Høringsfristen er 1. desember.

Les mer her.

27.06.19

Grønn strek på ny høring

Bystyret har bedt om ny høring av "Kommuneplanmelding om grønn strek". Rådmannen har nå oversendt saken til ny politisk behandling.

Les mer her.

25.06.19

Forslag til byutviklingsstrategi til politisk behandling

Rådmannen har nå sendt et forslag til "Byutviklingsstrategi for Trondheim fram mot 2050" til politisk behandling. Formannskapet besluttet 25. juni å sende saken til Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim. Fellesnemnda har møte 27. august og skal da ta stilling til om forslaget skal sendes på høring.

Mer informasjon finner du her.

Attraktiv og klimavennlig? Kom med forslag!

Det er laget et kartverktøy hvor du kan komme med forslag til hvordan Trondheim kan bli enda mer attraktiv enn i dag. Kartverktøyet gir også muligheten til å se alle forslag som kommer inn - kanskje mener du det samme som noen andre? Kartverktøyet, og mer informasjon om dette finner du her.

02.05.19

Klimavennlig og attraktiv - to sider av samme sak?

Kan en klimavennlig by også være en attraktiv by? Ja, sier forskerne.

Men hva slags areal- og transportutvikling er det som bidrar til dette? Les mer her.

11.01.19

Rekkefølge på utbyggingen

Det er et stort boligpotensiale i kommunens planer, og spørsmålet om mulighetene for å etablere en bestemmelse om rekkefølge på utviklingen av dette potensialet er stilt. Formannskapet har bedt rådmannen belyse mulige alternativer for en rekkefølge i det pågående arbeidet med byutviklingsstrategien. Les mer her.

20.12.18

Prosessplanen er nå vedtatt

Formannskapet vedtok i sitt møte 24. april prosessplan for arbeidet med Byutviklingsstrategi - strategi for areal- og transportutvikling i Trondheim fram mot 2050. Prosessplanen beskriver både innhold og framdrift i arbeidet, og hvordan du som innbygger kan medvirke.

Den politiske saken med vedlegg finner du her under sak: PS 0090/18

Ungdommens bystyre bygger by

Godt kollektivtilbud, matbutikk, park og grøntområder er kvaliteter ungdommens bystyre ønsker skal skal være tilstede i et framtidig boområde. Lite støy og lite trafikk hørte også med på ønskelista, sammen med skole, kultur og idrett. På møtet i ungdommens bystyre 6. mars 2018 ble legoklosser brukt for å angi ønsket byutvikling fram mot 2050. Bygg langs metrobusslinja var rådet vi fikk med oss.


Prosessplan på offentlig ettersyn

Prosessplanen beskriver hvordan kommunen vil arbeide med å utvikle en byutviklingsstrategi. Formålet med strategien er å bidra til en mer klimavennlig byutvikling. Fristen for å komme med synspunkter er satt til 16.01.18

Les mer

Orienteringsmøte om Byutredningen for Trondheimsområdet

Trondheim kommune ønsker velkommen til orienteringsmøte i auditoriet i Statens Hus i Trondheim tirsdag 16. januar kl. 09.00- 11.00.

På møtet vil Statens vegvesen orientere om byutredningen og funnene i den, og det vil være muligheter for å stille spørsmål. Utredningen er et viktig kunnskapsgrunnlag i kommunens strategiske planarbeid, og Trondheim kommune vil til slutt orientere kort om dette.

Byutredningen finner du på denne lenken.


Ta gjerne kontakt med prosjektleder Tove Hellem: tove.hellem@trondheim.kommune.no