Sentrum nord

Samlet stedsanalyse sentrum nord: Brattøra

Kartlegging og stedsanalyse av sentrum nord: Brattøra

Historiske verdier

Natur og landskap

Byform og bystruktur

Byliv og bomiljø

Transport og mobilitet

Pågående planer i sentrum nord

Kommunedelplan for Havneområdet

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter

Pir II, Brattøra

Pir II sør, Brattøra

Strategier og veiledere


Overordnede planer

Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020

Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Digitalt plankart