Sentrum nord

Samlet stedsanalyse sentrum nord: Brattøra

Kartet kan lastes ned her for bedre kvalitet og lesbarhet.


Kartlegging av eksisterende verdier

Kartet viser resultatene fra verksted om eksisterende verdier som ble holdt 20. juni 2018.

Kartet kan lastes ned her for bedre kvalitet og lesbarhet.


Topografikart

Overordnet landskapsform og topografi (helningskart). Kote = 1 meter

Sentrum nord i bilder


Foto: Carl-Erik Eriksson og Geir Hageskal