Digitalt verksted om avfall i Midtbyen

Byplankontoret og Kommunalteknikk arrangerte digitalt verksted om avfall i nordøstre del av Midtbyen 11. august 2020.

Program

Tid: 11. august 2020, kl. 09.00-12.00

Sted: Google meet


  • kl. 9.00-10.00 Innledning ved ulike aktører

  • kl. 10.05-10.45 Gruppearbeid del 1

  • kl. 10.45-11.00 Felles gjennomgang av gruppearbeid

  • kl. 11.00-11.45 Gruppearbeid del 2

  • kl. 11.45-12.00 Felles gjennomgang av gruppearbeid


Ferdig rapport finner du her:

Video av innledninger digitalt verksted avfall (2020-09-11 at 00:07 GMT-7)

Video av de innledende presentasjonene om avfall i Midtbyen.

Verksted om avfall i Midtbyen.pdf
2020-09-11 Verksted om avfall i midtbyen - Utfordringer innsamling TRV (1).pdf

Innledende presentasjoner om avfall i Midtbyen: Mia Prøsch Stilson, Byplankontoret; Brage Herzenberg-Nafstad, Kommunalteknikk; Roy Åge Håpnes, Byantikvaren, Pål Skjervold, Trondheim Renholdsverk og Ronny Brandhaug, Newsec (Trondheim torg)