Gjestebud om byutvikling i sentrum

I januar 2019 ønsker vi å få flere innspill om byutvikling i sentrum gjennom gjestebud. Da er det tre spesielt tema vi ønsker innspill på: Barn i Midtbyen, Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 og Trondheim bycampus Elgeseter.