Medvirkning i Gatebruksplan for Midtbyen

På denne siden samler vi alle medvirkningsaktiviteter fra arbeidet med gatebruksplanen.

Verksted om byliv, gange og bymiljø i Midtbyen

23. oktober 2019 arrangerte Byplankontoret verksted om gange, byliv og bymiljø i Midtbyen. Innspillene fra verkstedet er samlet i rapporten "Forslag til løsninger for gange, byliv og bymiljø - Gatebruksplan for Midtbyen". Presentasjonen under viser arbeidet Byplankontoret har gjort så langt. I verkstedet holdt flere aktører korte innlegg (Pecha Kucha-stil) for at deltakerne og Gatebruksplan-teamet skulle få et nyansert bilde av behov, ønsker, utfordringer m.m. knyttet til temaet.

Kom med dine innspill innen 22. november 2019! Send innspillene til: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no, merket “Innspill til parkering - Gatebruksplan for Midtbyen”.

Høring verksted byliv, gange og bymiljø 23.10.2019 (1).pdf
Verksted byliv og gange 23. oktober.pdf
Pecha Kucha Gange, byliv samlet - til framtidstrondheim.no.pdf

Verksted om parkering i Midtbyen - kom med innspill!

1. oktober 2019 arrangerte Byplankontoret verksted om parkering i Midtbyen. Innspillene fra verkstedene er samlet i rapporten "Forslag til løsninger for parkering - Gatebruksplan for Midtbyen". Presentasjonen under viser arbeidet Byplankontoret har gjort så langt. I verkstedet holdt flere aktører korte innlegg (Pecha Kucha-stil) for at deltakerne og Gatebruksplan-teamet skulle få et nyansert bilde av behov, ønsker, utfordringer m.m. knyttet til parkering i Midtbyen.

Kom med dine innspill innen 6. november 2019! Send innspillene til: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no, merket “Innspill til parkering - Gatebruksplan for Midtbyen”.

Innspill til verkstedet

Høring verksted parkering - Gatebruksplan for Midtbyen 01.10.2019

Presentasjon

Verksted parkering 01.10.2019.pdf

Innlegg (Pecha Kucha)

Pecha Kucha samlet - til framtidstrondheim.no.pdf

Verksted om kjøremønster i Midtbyen - kom med innspill!

28. august 2019 og 10. september 2019 arrangerte Byplankontoret verksted om kjøremønster for sykkel og bil i Midtbyen. Innspillene fra verkstedene er samlet i rapporten "Forslag til løsninger for kjøremønster - Gatebruksplan for Midtbyen". Presentasjonene under viser arbeidet Byplankontoret har gjort så langt, og de ulike alternative kjøremønstrene vi jobber med.

Kom med dine innspill innen 22. oktober 2019! Send innspillene til: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no, merket “Innspill til kjøremønster - Gatebruksplan for Midtbyen”.

_Høring - verksted kjøremønster - Gatebruksplan for Midtbyen oktober 2019.pdf
Workshop om kjøremønster Midtbyen 28.08.2019 (1).pdf
Verksted NiT kjøremønster Midtbyen 10.09.2019 (1).pdf

Pop-up Byplan og Byantikvar på Kulturnatt

Fredag 13. september, i anledning Kulturnatt, hadde Byplankontoret og Byantikvaren et lite informasjons- og medvirkningskontor på Café le Frère i Brattørveita/Søndre gate. Takk til alle som kom innom for en prat, og for å gi innspill til arbeidet med gatebruksplanen.

Kopi av Kulturnatt - innspill - 13.09.19.pdf

Verksted om varelevering og renovasjon i Midtbyen

18. juni 2019 arrangerte vi et verksted om varelevering og renovasjon i Midtbyen.

Dokumentet under til venstre viser innspillene som kom inn i gruppearbeidet under verkstedet. Dette dokumentet ble sendt på en høringsrunde, og lå tilgjengelig her på nettsiden i høringsperioden; 9. august - 1. september 2019.

Dokumentet under til høyre viser rapporten etter bearbeiding av innspillene.

Høring - innspill til bylogistikk i Midtbyen - Gatebruksplan for Midtbyen.pdf
Rapport fra verksted om bylogistikk 18.06.2019.pdf

Oppstartsseminar for kortsiktig gatebruksplan 20. november 2018

Presentasjoner, bilder, referat m.m. ligger her.


Beboermøte

I forbindelse med arbeidet med den kortsiktige gatebruksplanen inviterer Byplankontoret beboerne i området til åpen café på kulturhuset ISAK mandag 11.02.2019 mellom 16.00 og 20.00. Vi benytter Kanalrommet og serverer kaffe og noe å bite i.

Brukermøte sykkel 7. november 2018

Presentasjoner, bilder, kart m.m. ligger her.

Verksted byliv og gatebruk 26. juni 2018

Presentasjoner, bilder, kart m.m. ligger her.

Innbyggerpanel og gjestebud våren 2018 og vinteren 2019

Rapport og resultater ligger her for våren 2018 og her for vinteren 2019.

Seminar om varelevering 14. mars 2018

Presentasjoner m.m. ligger her

Høring prosessplan for Gatebruksplan for Midtbyen

Prosessplanen lå på høring 23. desember 2017 til 10. februar 2018, samtidig som Planprogram for Områdereguleringsplan for Nordøstre kvadrant og prosessplan for Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi. Dokumentet til høyre viser en oppsummering av alle innsendte innspill til prosessplanen.

Gatebruksplan for Midtbyen - høringsinnspill til prosessplanen.pdf