Medvirkning

Medvirkning i Gatebruksplan for Midtbyen

På denne siden samler vi alle medvirkningsaktiviteter som pågår i arbeidet med gatebruksplanen.

Verksted om varelevering og renovasjon i Midtbyen

18. juni 2019 arrangerte vi et verksted om varelevering og renovasjon i Midtbyen.

Dokumentet til venstre viser innspillene som kom inn i gruppearbeid under verkstedet.

Frist for innspill: 1. september 2019

Innspill sendes til: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Høring - innspill til bylogistikk i Midtbyen - Gatebruksplan for Midtbyen.pdf

Oppstartsseminar for kortsiktig gatebruksplan 20. november 2018

Presentasjoner, bilder, referat m.m. ligger her.


Beboermøte

I forbindelse med arbeidet med den kortsiktige gatebruksplanen inviterer Byplankontoret beboerne i området til åpen café på kulturhuset ISAK mandag 11.02.2019 mellom 16.00 og 20.00. Vi benytter Kanalrommet og serverer kaffe og noe å bite i.

Brukermøte sykkel 7. november 2018

Presentasjoner, bilder, kart m.m. ligger her.

Verksted byliv og gatebruk 26. juni 2018

Presentasjoner, bilder, kart m.m. ligger her.

Innbyggerpanel og gjestebud våren 2018 og vinteren 2019

Rapport og resultater ligger her for våren 2018 og her for vinteren 2019.

Seminar om varelevering 14. mars 2018

Presentasjoner m.m. ligger her

Høring prosessplan for Gatebruksplan for Midtbyen

Prosessplanen lå på høring 23. desember 2017 til 10. februar 2018, samtidig som Planprogram for Områdereguleringsplan for Nordøstre kvadrant og prosessplan for Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi. Dokumentet til høyre viser en oppsummering av alle innsendte innspill til prosessplanen.

Gatebruksplan for Midtbyen - høringsinnspill til prosessplanen.pdf