Ressursgrupper

I januar 2018 etablerte vi én felles intern og én felles ekstern ressursgruppe for planarbeidene. Hensikten med de månedlige ressursgruppemøtene er å informere, og få innspill og tilbakemeldinger til planarbeidene fra ulike ressurspersoner.

Ønsker du å delta i en av ressursgruppene? Send en epost til en av prosjektlederne!