Ressursgrupper

I januar 2018 etablerte vi én felles intern og én felles ekstern ressursgruppe for planarbeidene. Hensikten med de månedlige ressursgruppemøtene er å informere, og få innspill og tilbakemeldinger til planarbeidene fra ulike ressurspersoner.

Dagsorden på de interne og eksterne ressursgruppemøtene har vært identiske. På denne siden finner du presentasjoner og referater fra de eksterne ressursgruppemøtene.

I tillegg til de faste møtene har vi arrangerte idéerksteder med ressursgruppene. Oppsummering av disse verkstedene finner du på egne sider.

Ønsker du å delta i en av ressursgruppene? Send en epost til en av prosjektlederne!

Referat ekstern ressursgruppe Plan for sentrumsutvikling 120118
Kopi av Plan for sentrumutvikling_Ekstern ressursgruppe 120117
Ekstern ressursgruppe 16.02.2018
Gatebruksplan for Midtbyen - ekstern ressursgruppe 16.04.2018
Ekstern ressursgruppe 160418
Referat ekstern ressursgruppe Plan for sentrumsutvikling 240518
Ekstern ressursgruppe 240518
Møtereferat - Ekstern ressursgruppe - 19.10.2018.pdf
Ekstern ressursgruppe - 19.10.18
Møtereferat - Ekstern ressursgruppe - 27.11.2018.pdf
Ekstern ressursgruppe 27.11.18