Utstilling framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Hvordan tror du Trondheim sentrum ser ut i framtida?

Nå skal Trondheim kommune lage en ny sentrumsstrategi. Vi har derfor fått fire tverrfaglige team og ett forskningsprosjekt til å beskrive og visualisere hvordan de tror Midtbyen og resten av sentrum ser ut i 2050.

Her kan du se forslagene til framtidsbilder for Trondheim sentrum 2050 – og gi kommentarer og innspill.

Team Pir II

20190320_RAPPORT_A3_Framtidsbilder_Pir II.pdf

Rapport om Pir II sine framtidsbilder for Midtbyen og Brattøra.

Video Pir II.mp4

Video av team Pir II sin 3d-modell av Midtbyen og Brattøra.

Team Asplan Viak

Kopi av A3-hefte, Asplan Viak Trondheim 2050.pdf

Rapport om Asplan Viak sine framtidsbilder for Midtbyen, Øya, Elgeseter og Lerkendal.

Video Asplan Viak.mp4

Video av team Asplan Viak sin 3d-modell av Midtbyen, Elgeseter, Lerkendal og Øya.

Team Rodeo

Kopi av 190321_TRH2050_Rodeo.pdf

Rapport om Rodeo sine framtidsbilder for Midtbyen, Nyhavna, Møllenberg og Bakklandet.

Video Rodeo.mp4

Video av team Rodeo sin 3d-modell av Midtbyen og Nyhavna.

Team Lala Tøyen

Kopi av 190321 Lesehefte A3 Team Lala.pdf

Rapport om Lala Tøyen sine framtidsbilder for Midtbyen, Ila og Marienborg.

Video Lala Tøyen.mp4

Video av team Lala Tøyen sin 3d-modell av Midtbyen, Ila og Marienborg.

360-bilder av teamenes framtidsbilder

Velg et område og klikk i kartet for å se deg rundt i framtidsbildene som er presentert av de fire teamene.

Lenke til "virtual tour" av teamenes forslag ligger her.

Kom med dine innspill!

Gi innspill til teamenes forslag. Huk av delområdet du ønsker å gi innspill til og marker et punkt i kartet.

Hva mener du er viktig i utviklingen av Trondheim sentrum mot år 2050?

Lenke til innspillskartet finner du her.

Innbyggernes framtidsbilder av Trondheim sentrum 2050

Innbyggernes framtidsbilder_3c.mp4

Forskningsprosjektet 3c – samskaping av fremtidens byer – har laget et femte bidrag for Midtbyen basert på innspill fra gjestebud arrangert av innbyggere i Trondheim. Du kan se innbyggernes innsendte framtidsbilder på delta.framtidstrondheim.no. Her kan du også kommentere på framtidsbildene, og legge til dine egne.

Del ditt framtidsbilde Trondheim med tekst.mp4

Velkommen til utstillingsåpning for Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050!

På utstillingen ser du team Rodeo arkitekter, team Lala Tøyen, team Asplan Viak, team Pir II og det samskapte femte forslaget for Trondheim sentrum i framtida både fysisk på plansjer og digitalt i VR-briller.

Vi ønsker også å få innspill fra deg i løpet av utstillingsperioden - på folkebiblioteket, i tilknytning til bymodellen i Bytorget og på ulike digitale plattformer knyttet til nettsiden framtidstrondheim.no, #framtidstrondheim i sosiale medier og i nettmagasinet trondheim2030.no.

Den offisielle åpningen av bidragene til parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 skjer mandag 25. mars kl. 12.00 på Trondheim folkebibliotek hovedbiblioteket. Utstillingen står fram til 9. april.

Etter utstillingsperioden skal en bredt sammensatt evalueringskomite utarbeide en rapport, hvor fordeler og ulemper ved de ulike forslagene presenteres og drøftes. Innspill i løpet av utstillingen vil blitt tatt med i evalueringsrapporten. Komiteen skal også se på hvordan gode ideer kan videreføres i sentrumsstrategien, områdeplan for nordøstre kvadrant, gatebruksplan i Midtbyen og kommuneplanens arealdel.

Deretter skal Trondheim kommune lage et høringsutkast av Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi og legge den fram for politisk behandling.

Mer informasjon om parallelloppdraget finner du her: https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/medvirkning/framtidsbilder

Mer informasjon om det illustrerte strategiarbeidet finner du her: https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/plan-for-sentrumsutvikling/framtidsbilder-trondheim-sentrum-2050-med-sentrumsstrategi

Se den digitale utstillingen med bildegalleri av framtidsbildene på