Transport og mobilitet

Mobilitet i sentrum

I dag reiser trondhjemmere over 14 år i gjennomsnitt 3,4 ganger per dag. Totalt er det derfor 520 000 daglige reiser blant beboerne i Trondheim. Litt over halvparten av alle reisene foregår med bil, 25 prosent med kollektiv, 9 prosent med sykkel og 13 prosent med gange. 64 500 av de daglige reisene ender i Midtbyen, som dermed er målpunkt for rundt én av sju reiser i Trondheim, ifølge en spørreundersøkelse om reisevaner i 2017.

Formålet med reisene er at cirka tre av ti skal på jobb i Midtbyen, to av ti skal handle eller oppsøke tjenestetilbud, og tre av ti har har formålet besøk/fritid/idrett. To av tre som jobber og sju av ti som handler i Midtbyen reiser med miljøvennlige reisemidler; gange, sykkel og kollektivtrafikk. Det er altså en betydelig høyere andel av miljøvennlige reiser i Midtbyen enn i resten av byen. I tillegg til persontransport kommer næringstransport som leverer varer, tjenester og service. Det er forventet at denne vare- og tjenestrafikken vil øke i årene framover.

75 prosent av handelsreisene til Midtbyen skjer med miljøvennlige reisemidler, ifølge en handels- og transportanalyse for Trondheim i oktober 2017 (71 prosent i 2015). Samme undersøkelse viser videre følgende funn i Midtbyen: 25 prosent av handelsreisene skjer med bil (27 prosent i 2015). 57 prosent av omsetningen i kommer fra miljøvennlige transportmidler (62 prosent i 2015). 43 prosent av omsetningen kommer fra bilister og bilpassasjerer (39 prosent i 2015). Bilister handler sjeldnere enn de andre gruppene, men de handler mer per tur.

Handlende i Midtbyen reiser betydelig mer miljøvennlig enn handlende i andre områder av byen.

Støy fra veg og jernbane

Gange

Tidsbruk til fots fra senter/lokalsenter

Sykkel

Hovednett for sykkel 2017.

Dynamisk sykkelkart fra Miljøpakken finnes her.

Metrobusslinjer + stasjoner

Les mer om Metrobussen her.