Innbyggernes innspill til Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Over 15 000 personer så utstillingen Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 fysisk eller digitalt, og 300 av dem ga oss innspill i løpet av utstillingsperioden. Vi har nå laget en liten rapport som oppsummerer innspillene fra Midtbyens ønsketre på Trondheim folkebibliotek og i det digitale innspillskartet. Dette dokumentet inneholder en kort oppsummering av innspillene fra hver av metodene. I tillegg er innspillene deretter opplistet og sortert etter sted eller tema.

Innbyggernes innspill til utstillingen Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 april 2019.pdf