Midtveisseminar Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

På denne siden finner du programmet, presentasjoner, video, bilder og oppsummering av gruppearbeidet fra midtveisseminaret for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. Du kan også se streaming fra seminaret på Byplankontorets Facebook-side.

Prosjektleder Grete Hennissen. Alle foto: Carl-Erik Eriksson

Midtveisseminar for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Tid: 15. januar kl. 09.00-16.00

Sted: Fylkestingssal A+B, Fylkeshuset

Dagsorden

09.00–09.30 Kaffe

09.30–09.45 Velkommen

09.45-10.30 Presentasjon team Pir II (30 min presentasjon + 15 min diskusjon)

10.30-11.15 Presentasjon team Asplan Viak (30 min presentasjon + 15 min diskusjon)

11.15-11.30 Pause

11.30-12.15 Presentasjon team Rodeo (30 min presentasjon + 15 min diskusjon)

12.15-13.00 Lunsj

13.00-13.45 Presentasjon team Lala Tøyen (30 min presentasjon + 15 min diskusjon)

13.45-14.05 Presentasjon forskningsprosjektet 3c - samskaping av fremtidens byer

14.05-14.15 Pause/beinstrekk + noe å bite i

14.15-16.00 Gruppearbeid

(Med forbehold om mindre endringer i programmet. Seminaret vil bli streamet på Facebook)

Presentasjonene fra teamene skal minimum inneholde:

  • Problemforståelse

  • Analyser

  • Forslag til overordnet byplangrep og bilde av utviklingen fram til 2050

  • Etappevis utbygging av det tildelte sentrumsområdet

  • Prosessbeskrivelse inkludert bruk av det tverrfaglige teamet og plan for videre arbeid

Tema for gruppearbeid

• Arkitektur/byutvikling/fortetting med kvalitet

• Mobilitet/transport/bylogistikk

• Kulturminner/kulturmiljøer

• Miljø/bærekraft

• Boligområder/folkehelse/barn i sentrum

Formen på gruppearbeidet vil bli presentert underveis i midtveisseminaret

Føringer for videre arbeid: I etterkant midtveisseminaret vil evalueringskomiteen gi skriftlige tilbakemeldinger og føringer for teamenes videre arbeid.

Lenke til nettside for parallelloppdraget.


Anett Holbøll, Pir II

Lene Nagelhus, Asplan Viak

Magnus Jørgensen, Rodeo

Iwan Thomson, Lala Tøyen

Kristina Wensaas, forskningsprosjektet Samskaping av fremtidens byer

Gruppearbeid

Midtveisseminar Framtidsbilder 150119
20190115_MIDTVEISSEMINAR_PIR_II_NY VERSJON.pdf
190114 fremtidsbilder midtveis Lala.pdf
190115_Presentasjon midtveis_Rodeo_S&H.pdf
Midtveisseminar presentasjon Asplan pdf.pdf
3C Presenstasjon Det femte bidraget 20190115.pptx
Resultat fra gruppearbeid