Kulturminner i Midtbyen

Aktsomhetskart for kulturminner i Midtbyen

Trondheim kommunes aktsomhetskart for kulturminner. Skråstilt skravur kommer ikke så godt fram i dette kartet, men kan sees tydeligere i det digitale nettkartet.