Attraktiv og klimavennlig?

Kom med forslag!

Vi vil høre hva du mener om hvordan bo - og bymiljøene vi har i Trondheim i dag kan bli enda finere og hyggeligere. Vi er på jakt etter forslag som gjør det mer trivelig å oppholde seg ute, å gå eller sykle - i hele byen. Derfor har vi laget et kartverktøy der du enkelt kan legge inn forslagene dine.

Det er ofte de små tingene vi legger merke til når vi går eller sykler. Noen steder opplever vi som hyggelige å besøke og være i, mens andre ikke. Det er hvordan rom og plasser mellom byggene kan bli mer attraktive vi ønsker forslag til. Det er altså de små tingene vi er på jakt etter.

Hva skal til for at gangveien til butikken, holdeplassen eller skolen blir enda hyggeligere å oppholde seg i? Hva må til for eksempel i ditt nærmiljø når det gjelder uterom som torg, parker eller plasser?

Du kan komme med forslag direkte på kartet under.

Zoome deg inn på det stedet du ønsker å komme med forslag. Når du klikker på stedet du ønsker å komme med forslag til, kommer det en boks opp. Her må du velge hvilken kategori forslaget ditt handler om. Er forslaget ditt knyttet til å gjøre det triveligere å gå eller sykle, eller handler det om uterom? Skriv deretter inn ditt forslag under "Attraktiviteten økes ved å...." Klikk deretter Registrer forslag. Da vil forslaget ditt være registrert i kartet.

Til høyre i kartbildet finner du en boks hvor du kan velge å se alle forslagene som er kommet inn. Du kan velge å se kun på forslag knyttet til gange, eller du kan velge å se på alle forslag som er kommet inn uavhengig av kategori. Hak av for kategori du ønsker å se nærmere på. Kartet under er beregnet på pc-brukeren.

Bruker du MOBIL bruk denne kartlenken.

Lykke til!

Hva skal forslagene brukes til?

For at Trondheim skal ble enda mer attraktiv og klimavennlig trenger vi forslag til hvordan våre fysiske omgivelser kan bli enda finere. Vi håper derfor at mange vil bruke dette kartverktøyet. Kartverktøyet vil kunne gi oss en god pekepinn om det er steder i byen hvor vi bør være særlig "aktsomme" når vi planlegger. Vi håper at forslagene som gjengis i kartverktøyet vil være nyttig både for de som planlegger et område, som konsulenter, utbyggere og andre, men også for rådmannen og ikke minst Trondheim kommune som planmyndighet.