Gjestebud og innbyggerpanel

Byplankontoret i Trondheim kommune har gjennom arbeidet med Byutviklingsstrategi, Kommunedelplan for lokale sentra og Plan for sentrumsutvikling initiert et innbyggerpanel om byutvikling i Trondheim, og invitert byens innbyggere til å holde gjestebud med byutvikling som tema.

Innbyggerpanel om byutvikling i Trondheim

Innbyggerne ble rekruttert via en påmeldingslenke publisert på nettsiden og Facebook-siden til de strategiske planene samt via en artikkel i nettmagasinet om byutvikling, Trondheim2030.no.

Byplankontoret sendte 20. april 2018 ut et spørreskjema om byutvikling på mail til 147 personer som hadde meldt seg til dette digitale innbyggerpanelet.

Undersøkelsens formål var å innhente kunnskap om befolkningens synspunkt om byen og lokalsenteret de bor i. Det ble laget 40 spørsmål fordelt på seks tematiske bolker, i tillegg til seks bakgrunnsspørsmål om respondentene.

Det ble totalt samlet inn 103 svar innen svarfristen 1. mai 2018.

Innsamlet data i denne rapporten er rådata som ikke er omformulert.

Resultater av Innbyggerpanel byutvikling våren 2018.pdf

Gjestebud om byutvikling i Trondheim

I alt 60 personer meldte sin interesse for å holde gjestebud. De påmeldte vertene ble delt inn i tre grupper, en for hver av de strategiske planene. De fikk deretter tilsendt spørsmål for å lede diskusjonene med tema ettersom hvilken gruppe de var i.

Det kom inn svar fra 19 gjestebud innen fristen 1. mai 2018. Med lokale sentra som tema, var det seks gjestebud med til sammen 38 deltagere. Med sentrumsutvikling som tema var det fem gjestebud med 30 deltagere i alt. Med byutviklingsstrategi som tema var det åtte gjestebud med til sammen 57 deltagere. Alt i alt har 125 innbyggere deltatt i gjestebud ulike deler av Trondheim.

Formålet med gjestebudene var å innhente kunnskap om befolkningens synspunkt om byen de bor i, og innspill til arbeidet med de tre strategiske planene.

Antall spørsmål var ulikt for hvert av de tre temaene, og ikke alle har svart på samtlige spørsmål. Gjestebudene med byutviklingsstrategi som tema ble bedt om å svare på ett til to, eller flere, av i alt fem spørsmål.

Resultater av Gjestebud byutvikling våren 2018.pdf