Verksted om varelevering i Trondheim

14. mars 2018

Byplankontoret i Trondheim kommune arrangerte seminar og verksted om varelevering 14. mars 2018 i storsalen i Rådhuset. 70 engasjerte fagfolk hørte på foredrag og bidro med innspill om varelevering i Trondheim.

Hensikten med verkstedet var at transportører, vareleverandører- og mottakere, forskere og byplanleggere skulle få bedre kunnskap om situasjonen for varelevering i Trondheim, og finne mulige løsninger for framtida. Trondheim kommune ønsket med verkstedet å skape en arena for samarbeid og diskusjon. Verkstedet er et ledd i kommunens strategiske arbeid med byutvikling, og kunnskapen vil være et nyttig bidrag i arbeidet med byutviklingsstrategi, kommunedelplan lokale sentra og plan for sentrumsutvikling.

Introduksjon til temaet

Einar Aassved Hansen, Trondheim kommune

Intro og gruppearbeid_Trondheim kommune.pdf

Distribusjon av varer i Trondheim

Espen Refsnes, Bring

Espen Refsnes_Bring.pdf

Mottak av varer i Trondheim: kjøpesenter

Ronny Brandhaug, Trondheim torg

Ronny Brandhaug_Trondheim Torg.pdf

Mottak av varer i Trondheim: restaurant

Alexander Skjefte, EC Dahls pub og kjøkken

Ordstyrer for seminaret

Are Risto Øyasæter, Trondheim kommune

Bylogistikkplaner og framtidsretta løsninger

Karin Fossheim, TØI, og Astrid Bjørgen, SINTEF

Norsulp_Karin Fossheim og Astrid Bjørgen.pdf

Trender i varehandelen - hvilke konsekvenser kan dette gi for varedistribusjon i Trondheim

Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Olav Eidhammer_TØI.pdf
Oppsummering av verksted om varelevering i Trondheim 14.03.18.pdf
Evaluering av seminar og verksted om varelevering i Trondheim 140318.pdf