Avslutningsseminar Framtidsbilder Trondheim 2050

På denne siden finner du programmet, video av seminaret (i to deler), bilder og presentasjoner fra avslutningsseminaret for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050.

Foto: Carl-Erik Eriksson
Foto: Carl-Erik Eriksson

Avslutningsseminar for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Tid: 5. mars 2019 kl 09.30-15.00

Sted: Storsalen Rådhuset

(Avslutningsseminaret ble streamet på Facebook-siden vår).

Program:

Del 1: Lukket del for teamene og evalueringskomiteen

09.30-10.00 Team Pir II

10.00-10.30 Team Asplan Viak

10.30-11.00 Team Lala Tøyen

11.00-11.30 Team Rodeo

11.30-12.00 Lunsj

Del 2: Åpen del for alle

12.00-12.15 Kaffe og vaffel

12.15-12.30 Introduksjon ved Trondheim kommune

12.30-13.00 Team Lala Tøyen

13.00-13.30 Team Rodeo

13.30-13.45 Pause

13.45-14.15 Team Pir II

14.15-14.45 Team Asplan Viak

14.45-15.00 Forskningsprosjektet Samskaping av fremtidens byer

Streaming av avslutningsseminar


Bilder fra avslutningsseminaret

Alle foto: Carl-Erik Eriksson

Team Lala TøyenTeam Rodeo

Team Pir II

Team Asplan Viak

Co-Constructing City Futures, 3C

Presentasjonene fra seminaret

Avslutningsseminar 050318

Trondheim kommune

  • Velkommen til avslutningsseminar!
190304_Sluttpresentasjon TRH2050_Rodeo_S&H.pdf

Team Rodeo

  • Midtbyen og sentrum øst
Sluttseminar presentasjon 05032019 (rev).pdf

Team Asplan Viak

  • Midtbyen og sentrum sør


190305 Sluttpresentasjon LALA SKAJAA_PHL_JS.pdf

Team Lala Tøyen

  • Midtbyen og sentrum vest
20190304_PRESENTASJON AVSLUTTNINGSSEMINAR_Framtidsbilder_Pir II.pdf

Team Pir II

  • Midtbyen og sentrum nord
3C Presenstasjon Det femte bidraget 20190305.pptx

3C: Forskningsprosjektet Samskaping av fremtidens byer

  • Medvirkning og samskaping