Byutviklingsseminar

om Midtbyen

Byplankontoret arrangerte digitalt byutviklingswebinar om Trondheim sentrum og Midtbyen 28. august 2020. Omtrent 200 ansatte på kommunalområde byutvikling og fra kommunedirektørens fagstab deltok på det digitale seminaret. Her kan du se program, presentasjoner og video av webinaret.

Program

Tid: 28. august 2020 kl. 09.00-11.00

Sted: Fylkesstingssal A+B og Google meet


 • Velkommen og info om arbeidet med økt byliv i Midtbyen: Morten Wolden

 • Byromsundersøkelser: Mathias Midbøe

 • Vitalisering av veiter og videre arbeid med Midtbyen: Roy Åge Håpnes

 • Forprosjekt Cicignons plass og Skipakrok: Magnhild Lunde

 • Medvirkningsprosjektet Barn i sentrum: Grete Hennissen

 • Sykkel i Midtbyen: Sykkelhotell og sykkelbokser: Richard Liodden Sanders

 • Kunst og Nasjonaljubileet i 2030: Berit Kirksæther

 • Bruk av offentlig gategrunn: Frank Grønås

PAUSE

 • Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi: Grete

 • Gatebruksplan for Midtbyen - på høring: Mia Stilson

 • Områdeplan for nordøstre kvadrant og Kjøpmannsgata: Grete Hennissen/Mia Stilson

 • DIVE-analyse for nordøstre del av Midtbyen: Margrethe Aas/Roy Åge Håpnes


Byutviklingsseminar om Trondheim sentrum og Midtbyen 280820
Byutviklingswebinar om Trondheim sentrum og Midtbyen 280820 del 1

Video av del 1 om arbeidet med økt byliv i Midtbyen, Byromsundersøkelser, Vitalisering av veiter og videre arbeid med Midtbyen, Forprosjekt Cicignons plass og Skipakrok, Medvirkningsprosjektet Barn i sentrum, Sykkel i Midtbyen: Sykkelhotell og sykkelbokser, og Kunst og Nasjonaljubileet i 2030.

Byutviklingswebinar om Trondheim sentrum og Midtbyen 280820 del 2

Video av del 2 om DIVE-analyse for nordøstre del av Midtbyen. På grunn av en teknisk feil ble dessverre ikke delene om Bruk av offentlig gategrunn, Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi, Gatebruksplan for Midtbyen og Områdeplan for nordøstre kvadrant og Kjøpmannsgata tatt opp.