Barn i sentrum

Trondheim kommune har som mål å få flere barnefamilier til å bosette seg i sentrumsområdet. Idékonkurransen barn i sentrum og forskingsprosjektet Gode oppvekstmiljø for barn i sentrum er en del av dette arbeidet.