Verksted om eksisterende verdier

Byplankontoret i Trondheim kommune arrangerte verksted om eksisterende verdier i Trondheim sentrum 20. juni 2018 i fylkestingssalene i Fylkeshuset. 50 engasjerte fagfolk bidro med sin kunnskap.

Hensikten med verkstedet var at deltakerne på verkstedet skulle gi oss kunnskap om eksisterende verdier i sentrumsområdene av Trondheim, for eksempel være kulturminner, byrom og naturverdier. Vi ønsket også innspill til framtidig fortetting i Trondheim sentrum. Vi ønsket å bruke dette verkstedet som en arena for samarbeid og diskusjon om sentrumsutvikling. Verkstedet var et ledd i kommunens strategiske arbeid med byutvikling, og kunnskapen vil være et nyttig bidrag til Byutviklingsstrategi og Plan for sentrumsutvikling.

Program

08.30-09.00 Velkommen til verksted

Introduksjon om stedsanalysen og kartleggingen av Trondheim sentrum

09.00-10.30 Eksisterende verdier i Trondheim sentrum

Kartlegging av eksisterende verdier som kulturminner, byrom og naturverdier

10.30-11.00 Hvor skal vi bygge og bo i Trondheim?

I 2050 har Trondheim 65 000 flere innbyggere. Hvor skal disse bo?

11.00-11.30 Oppsummering, evaluering og avslutning


Plan for sentrumsutvikling_Verksted om eksisterende verdier 200618
Gruppeoppgave Bygge by

Ta gjerne en kikk på stedsanalysen for Trondheim sentrum, som er under utarbeiding. Bla gjerne også i kunnskapsheftet «Byutvikling for alle».

Oppsummering av verksted om eksisterende verdier og fortetting

Nedenfor er det en oppsummering av resultatene fra verkstedet, bestående av tre deler. Del 1 tar for seg eksisterende verdier som ble skrevet ned på flipover for hvert av delområde i sentrum. Del 2 viser et oppsummert kart over kartleggingsdelen av verkstedet, hvor det ble kartlagt eksisterende verdier, idéer og obsvarsler. Del 3 viser bilder fra legoøvelsen om fortetting.

Del 1: Idédugnad i bydelene på flipover

Skriv opp alle eksisterende verdiene der kan komme på i delområdet dere har blitt tildelt.

Alle ideer og innspill er velkomne!

Tid: 15 min

Midtbyen:

NidarosdomenBryggerekkenePromenadeneStore trærKvartalstrukturenBrede fortauCicignons byplanElverommetSpeilbildet til bryggerekken i NidelvaMarinenKalvskinnsområdet og de store trærneVeiteneBrosteinGamle bybroTorvet (kanskje ikke akkurat nå, men ser fram til det er ferdig opprustet)RavnkloaAksen mellom Nidarosdomen/MunkholmenBysykleneEC-DahlsStiftsgårdenHornemansgårdenTrehusbebyggelsenSmå parkperlerNisjebutikkerFargeneGatekaféerVinterbelysningen, særlig i NordreGatevarme vinterstidTrappen ved Kongensgateallemenningen og bruktmarkedFjordgata, fint med sol på nordsiden på ettermiddagenVår frues kirkeHospitalskirkaRådhusetGod sykkeltilgjengelighetKulturinstitusjonene
Tilleggstanker underveis i verkstedet:Håper det blir sykkel- og gangsti langs Fjordgata + lekemuligheter, i stedet for i Olav Tryggvasons gt, vi må vise fram bryggerekkene og kanalen. Håper det blir grønt, ikke grått ved Krigsseilerplassen. Generelt utfordrende med varelevering i Midtbyeområdet, kommer alltid i konflikt med noen. En kaffebar har ca 23 leveranser i uka. Nye bygg bør ha varelevering på egen grunn. Behov for gangbro/forbindelse mellom Ravnkloa og over kanalen, glemmer litt at Trondheim er en fjordby. Kjøpmannsgata er ikke trivelig i dag, må gjøre noe mer her. Bystrukturen holder på å forsvinne.Må få fram skjulte skatter av kaféer fram i lyset slik at ikke alle bare flokker seg til Solsiden, men også bruker Midtbyen. Park ved elva eid av NTNU bør gjøres åpen og tilgjengelig, må se på arealene vi allerede har.

Sentrum nord (Brattøra):

FjordenFjordpromenadenUtsikt mot MunkholmenVind og vær - du kan følePirbadetTollbodenTrærne + buskerFugler (måsene)SjøbadetKnutepunkt Trondheim sentralstasjon - buss, tog, hurtigbåt, gående, syklende)SjøgangenOterKystlagets område med båter og naustTogeneMunkholmsbåtenJernbanebruaPir med fyrRockheimSkateparkerHurtigruteteanløpBroene, f.eks blomsterbruaSlakterhusetSykkelveienStort potensiale for videre utvikling, særlig mtp gangveier ved vannet, p-plasser, og hotellet bør bli mer utadvendtDen store sjølinja
Tilleggstanker underveis i verkstedet:Utfordrende med varelevering til området generelt.

Sentrum sør (Øya, Elgeseter, Lerkendal):

Friomåde og idrettsanlegg NidarøGløshaugenSuveren elvepromenade langs Øya til SamfundetElgeseterparkenHøgskoleparken med Ekornskogen = akebakke, godt for barn og unge, rekreasjonVollabakken med sidegaterLerkendal stadion for alle, også egenorganisert aktivitet Finalebanen viktig områdeGrønnkorridor sør for Tilfredshet viktig!Øst for døvekirken er stor verdi for beboerneGrøntområdene stikker seg ut!Øyas bebyggelse er fin arkitektur, det gir en ro å gå derNidelva, viktig rekreasjonsområde å være langs elva. Tilgang til elva viktig, godt å være tett på elva
Tilleggstanker underveis i verkstedet:Godt sted for barn og unge, rekreasjon og gode muligheter for aktivitet i området. Fint samspill mellom det urbane og grøntarealer. Lerkendal gir aktivitet for barn og unge, også egenorganisert aktivitet. Øyabebyggelsen har fin arkitektur og rik historie. Vollabakken med tilliggende sidegater er et trivelig område.

Sentrum vest (Ila og Marienborg):

Mye gammel bebyggelse (Ilsvikøra)Tverrsnitt (mangfold)Ila vs Marienborg (mangler forbindelse, potensiale)Mulighet for å gå fra sentrum til markaOpp til bymarka, elv, fjord (fantastiske naturområder)Potensial for bedre tilgjengelighet (industiområde)Kontakt med fjordenKult med havnIlsvika gårdSkansen-områdetSikt til MunkholmenIla park - Ila skole (hjerte av bydelen)Kan fiske laks midt i byenIla brannstasjon (bydelskafé/pub)Byporten (nesten usynlig i dag) Skansen jernbanestasjon Skansen bruDrikke øl på SkansenKajakk, seilforening → vannaktiviteterBrattøra tursti! - Flott!Jugendarkitektur, trebebyggelse, siloene, variert med stilHomogene områder → mangfoldTrikken
Tilleggstanker underveis i verkstedet:Marienborg: Få all Bane NORs virksomhet ut til den planlagte nye godsterminalen utenfor byen. Hele området har et kjempestort fortettingspotensial!

Sentrum øst (Nyhavna, Lademoen, Møllenberg, Bakklandet):

Eneste område hvor helheten preges av industribyens vekst - boliger i næringsbyggDahlsFine bruer man kan gå overMangfoldet av farger og materialerSolsiden (del 1) - eneste vellykkede nye byutviklingsområde i sentrumElveosenBarnevennlig i sentrumBakklandet - bildet/identiteten til Trondheim - beboerne tar vare på detMøllenberg - i bedringKrigshistorieSvartlamoenPromenade → LadestienTrampe sykkelheisLademoen kirke og LamoparkenNyhavna - nytt engasjementOpplevelsesverdi for oppholdBruken av elva
Tilleggstanker underveis i verkstedet:Gründerboliger er noe byen trenger. Kommunal inkubator er i tråd med ideen bak Trondheimsregionen - studentene.

Del 2: Resultater fra kartleggingen

Oppgave: Registreringer på kart. Bruk klistremerkene til å diskutere og merke områder i kartet. Skriv kommentarer direkte på det store kartet.

Kartet nedenfor viser en samlet oppsummering av resultatene fra kartleggingsdelen av verkstedet. Her er alle delområdene samlet inn i ett kart. Ønsker du å se kartleggingen av delområdene hver for seg kan du finne det ved å klikke her (gå deretter inn på ønsket delområde).

Klikk her for å laste ned kartet i bedre kvalitet.

Kartet kan lastes ned som PDF her for bedre lesbarhet.

Del 3: Legoøvelse: hvor skal vi bygge og bo i Trondheim?

Hensikten med øvelsen var å skape diskusjon om sentrumsutvikling og fortetting.

Øvelse 1: Hvor i Trondheim bør befolkningsveksten lokaliseres?

Målet er en attraktiv og klimavennlig by. Fortetting er en av virkemidlene for å nå målet. Hvor bør befolkningsveksten fram mot 2050 bosettes? Angi med legoklosser, hvor hver legokloss er cirka 3 000 innbyggere/1 500 boliger. Cirka 195 000 innbyggere i dag. Legoklossene tilsvarende cirka 65 000 nye innbyggere skal alle fordeles på karet (befolkningsveksten mot 2050 i Trondheim og Klæbu).

Øvelse 2: Hvor i sentrum bør befolkningsveksten lokaliseres?

Den befolkningsveksten dere nå har lokalisert til sentrumsområdene skal finfordeles/defineres på kartet som viser sentrumsområdene. Ca 33.000 innbyggere i dag. Legoklosser tilsvarende cirka 16 000 nye innbyggere i posen merket sentrum, hvor hver kloss er 500 mennesker/250 boliger. Definer evt. andre størrelser dersom dere mener det er mer hensiktsmessig.

Takk til alle som deltok!

Vi tar til oss tilbakemeldingene fra evalueringen, som kan bidra til at framtidige verksted blir enda bedre!

Innspill og tilbakemeldinger fra verkstedet vil blant annet bli brukt i forbindelse med kommende konsulentoppdrag koblet opp mot Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 og i videre sentrumsutvikling.

Positivt

Vi ble engasjerte. Vi ble koblet sammen med helt andre faggrupper/folk - nye tanker oppsto. Bra med kaos.Godt sammensatte grupper. Spennende (og utfordrende) oppgaver.Kreative prosesser.Spennende å møte folk med annen utdannings- og yrkesbakgrunn og diskutere i gruppa.Nyttig å komme med innspill + diskutere med andreMeget bra opplegg!Alltid nyttig å høre andres perspektiverGod blanding av folk gir mange ulike innspillArtig!Lurt med konkretisering gjennom lego. Lettfattelig visualiseringGodt planlagt og forklart underveisVeldig bra gjennomført! Godt organisert. Holdt tida. Engasjerte og aktive deltakere. Bra diskusjon. Godt organisert. Godt med snacks.Fint med kartBra det var prosessleder per gruppeKult med legoMasse gode innspill. God energi.Variert, lett å holde konsentrasjonen. Interaktivt. Fint med informasjon av arbeidet som foregår i kommunen. Bra med stor variasjon i deltakerne. Passe langt.Bra mix av folk i gruppeneBra organisering. God servering. Fint å få si sin mening!Engasjement. Bra opplegg med kart, legoklosser ++ Mye fagkompetanse (relevant).Veldig bra med mangfoldet som er invitert.Positivt med bred deltakelse. Mye kompetanse blant deltakerne.Godt planlagt workshop!Flott arbeidsform.Ok å lære om hvordan andre tenkerGode diskusjoner!Tverrfaglige vurderinger og synsinger.Bra at det var en på bordet som kunne oppsummere hva som var blitt diskutert.Engasjerte deltakere.Bra med rullering og idéutveksling. Fine virkemidler: klistremerker, kart/bilder, tekst. Bra servering.Veldig bra med roteringer!Vaffel!Mye innspill. Gode innspill. Godt oppmøte.Bra miks på gruppene. Godt planlagt. Holdt tidsskjema. Bra teoridel og at man får jobbe praktisk med det.Passe nivå på oppgavene når det gjelder realisme.God idé med klistremerker på kartene. Fint med store kart. Engasjert gjeng. Klossene visualiserer på en enkel måte.

Forbedringspotensial

Bedre tid.Innkalling/påmelding. Litt mere tid på oppgavene. Kanskje enda større mangfold i type deltakere - savnet deltakere fra relevante miljøer/fagmiljø. Litt tilbakeholdent i klistremerkeoppgaven.Litt bedre forkunnskaper om eksisterende planer.Lite tid til å diskutere og sette seg inn i de ulike bydelene.Noen av “bordlederne” var litt forutinntatt og kritiske til ideer/innspill.Vi kunne brukt enda mer tid på første bolken - idémyldring.Litt kort tid på hver stasjon. Litt uklare premisser for plassering av klossene. Blir veldig konkret å plassere boliger, savnet et større perspektiv (plassering av godsterminal, veiløsninger, andre forutsetninger).Dokumentering!Litt uklare forutsetninger. Hva skal oppnås?Opplegget hadde preg av infantilisering - overforenkling av det kompliserte. Særlig var de røde legoklossene på bykartet provoserende meningsløst å tro på noen mening med det. Er poenget medvirkning, eller å oppnå følelsen av medvirkning?Ingen navn/adresser på hovedkartet - ikke alle orienterer seg.Tydeligere vise hva arbeidet skal brukes til?Manglet informasjon om større prosjekter fremover som er under arbeid og har framdriftsramme på inntil 10 år.Inviter eldreorganisasjoner (ingen eldre her)Savner tydeligere stemmer fra næringsorganisasjonene.Burde hatt bedre tid på Midtbyen, da dette er en langt mer kompleks materie enn resten.Dobbelt opp med både notering på flip-over og kart (unødvendig). Kunne blitt orientert om pågående prosjekt/planer/bygging før diskusjonene.Litt kort tid til verksted - kunne vært 15 min.Mer tid til diskusjon. Vanskelig å se på power point. Husk å orientere om evt. filming før møtet. Kunne vært mer tid per oppgave. Delt opp bolkene på forskjellige dager. Oppsiden her var at det ikke var tid til å kjede seg. Kanskje litt for avgrenset med de “grensene” på kartene.For lite tid. Spesielt når vi skiftet gruppe. Varsle/spørre om filming. Litt kort tid til enkelte av delområdene.Det var for mye sammenblanding av eksisterende verdier og potensiale/utvikling. Skulle vært adskilt. Viktig at vi får trygghet om at det blir samlet opp og formidlet slik at det får betydning utenfor de som var i dette rommet.Store områder på “små kart”.Eget kart for eksisterende verdier og eget for potensial/ideerKlipp opp klistremerkearkene.Litt kort tid. Idémyldring som metode gir ikke orienteringer - alt er like viktig. Det hadde vært interessant om vi kunne mene noe om det er riktig at befolkningsveksten skal fortettes i metrobusstrasseen eller i sentrum. Vi forstår at en komprimert modell gir mindre biltrafikk men vekst i ytterkanten betyr nødvendigvis ikke dette.
Rapport verksted eksisterende verdier.pdf