Ungdommens bystyre bygger by

Ungdommens bystyre bygger by

På møte i Ungdommens bystyre 6. mars spurte vi om hva som er viktig når byen fram mot 2050 skal bygges.

Godt kollektivtilbud, matbutikk, park og grøntområder er kvaliteter ungdommene ønsker skal skal være tilstede i et framtidig boområde. Lite støy og lite trafikk hørte også med på ønskelista, sammen med skole, kultur og idrett.

Bygg langs metrobusslinja var rådet vi fikk med oss når vi spurte om hvor det bør bygges.